Pitane bilde

Veksten i popularitet til e-sykkelen gir også nye utfordringer.

Nederlenderne forblir ivrige syklister, med mer enn 28 % av alle reiser i landet på sykkel. Dette konstante engasjementet i sykling gjenspeiler sykkelens avgjørende rolle i det nederlandske mobilitetssystemet. Kunnskapsinstituttet for mobilitetspolitikk (KiM) har presentert denne og andre relevante data i sine siste publikasjon, «Sykkelfakta 2023».

I 2022 registrerte Nederland et imponerende antall på 4,8 milliarder sykkelturer, som til sammen dekker 18,2 milliarder kilometer. Dette utgjør i snitt 3,0 kilometer per innbygger per dag. Sykkelbruken i Nederland er mangfoldig, og sykkelen brukes ikke bare til fritidsaktiviteter, men forblir også et populært transportmiddel for arbeid og utdanning.

Forskjellen i sykkelbruk mellom ulike grupper er slående. Kvinner og unge er de ivrigste syklistene, og kvinner bruker også el-sykkel betydelig oftere enn menn. Byområder har høyere sykkeltetthet enn rurale områder, en trend som er synlig både før og etter korona-pandemien.

KiM-rapporten «Sykkelfakta 2023» legger også vekt på de sosiale sidene ved sykling. Sykling er fortsatt en tilgjengelig og rimelig transportform for et bredt spekter av mennesker.

(Teksten fortsetter under bildet)
Offentlig transport sykkel

Byer og kommuner står overfor oppgaven med å tilpasse infrastrukturen til disse raskere og tyngre syklene. Dette innebærer ikke bare forbedring av sykkelveier, men også å skape tilstrekkelige og trygge parkeringsplasser for el-sykler.

Økningen i avstanden tilbakelagt med sykkel skyldes i stor grad den økende populariteten til e-sykkelen. Mellom 2012 og 2019 økte den totale tilbakelagte distansen med nesten 8 %, og selv om veksten avtok under koronapandemien, forble trenden positiv. El-sykkelen er på vei oppover på bekostning av den tradisjonelle sykkelen, med en merkbar økning i bruken av el-sykler.

Les også  Taxisjåfører vil snart kunne snakke nederlandsk flytende nå som fristen er utsatt

I storbyer er sykling en vanlig transportmåte, og pandemien førte til en liten forskyvning, med en økning i gange. Likevel fortsetter e-sykkelen å vinne popularitet, ikke bare blant eldre, men også, bemerkelsesverdig nok, blant unge mennesker og unge voksne. Denne trenden er observerbar nasjonalt, selv om det er regionale forskjeller, spesielt mellom Randstad og andre områder.

Sykkelfakta 2023-brosjyren inneholder mange flere innsikter. Brosjyren viser for eksempel hvordan sykkelbruken fordeler seg over døgnet, hvordan avstander og reisetider er forskjellig mellom vanlig sykkel og el-sykkel og hvilken rolle sykkelen spiller i før- og ettertransport. Brosjyren omtaler også sosiale effekter, som helse, bærekraft og trafikksikkerhet.

Relaterte artikler:
EVI.
Utskriftsvennlig, PDF og e-post