Utskriftsvennlig, PDF og e-post
Pitane bilde

TUI tar skritt mot kulturbevisst turisme.

Etter nylig kontrovers har TUI, et av verdens største reiseselskaper, gjort betydelige endringer i beskrivelsene av noen historisk belastede reisemål. Disse endringene er et direkte svar på den sterke kritikken selskapet fikk etter publiseringen av en rekrutteringstekst for en omvisning i Surinam som ble ansett som ufølsom.

Årsaken til endringene var en tekst som brukte setninger som "gå i skoene til våre modige forfedre" når de beskrev et besøk til den historiske Peperpot-plantasjen. Andre passasjer inviterte reisende til å "smake atmosfæren i plantasjene" og understreket at "folk har de hyggeligste samtalene her på de historiske plantasjene, selvfølgelig på nederlandsk". Disse ordvalgene ble av mange sett på som en bagatellisering av den smertefulle historien om kolonisering og slaveri i Surinam.

Etter kritikken svarte TUI raskt med å justere de aktuelle tekstene og beklage åpent. Selskapet lovet også en grundig revisjon av alle rekrutteringstekster, et prosjekt som nå er avsluttet. Denne revisjonen inkluderte å erstatte termer som "kolonialbygning" med "historisk bygning", og endre "indianere" til "urfolk". Disse terminologiske justeringene er ment å vise større respekt for de kulturelle og historiske nyansene til de beskrevne stedene.

"Det var en nøye prosess som involverte forskjellige kolleger og avdelinger de siste ukene," forklarte en TUI-talsperson til media. Selskapet understreker at det tar sitt ansvar å bruke en inkluderende og respektfull tilnærming til reisebeskrivelser.

(Teksten fortsetter under bildet)
TUI
Foto: © Pitane Blue - TUI

Turisme- og kultureksperter understreker viktigheten av å bruke språk som ikke bare anerkjenner et steds rike historie, men som også behandler de smertefulle delene av det med respekt.

En Instagram-bruker hadde et skjermbilde av teksten på seg plattform og det førte til indignerte reaksjoner. De kritikk på TUI understreker en bredere debatt om reiseselskapenes ansvar for å håndtere historisk komplekse steder sensitivt og korrekt. 

Denne hendelsen og påfølgende justeringer viser at til og med rutinemessige aspekter ved reiselivsfremmende arbeid, som copywriting, er viktige og krever nøye håndtering. Ved å ignorere sensitiviteter, kan selskaper utilsiktet bidra til å opprettholde utdaterte og noen ganger sårende perspektiver.

TUIs trekk kan sees på som et viktig øyeblikk i reisebransjen som kan sette standarden for hvordan selskaper over hele verden håndterer slike problemer. Det signaliserer en økende bevissthet i bransjen om at respekt og nøyaktighet er avgjørende når man utforsker og promoterer globale destinasjoner

Registrering
Relaterte artikler:
Curacao