Utskriftsvennlig, PDF og e-post
Pitane bilde

Mobilitetsalliansen, VNG og IPO appellerer innstendig til den tiltenkte koalisjonen om å gjøre mobilitet til en uatskillelig del av ny politikk.

I dagens politiske klima, med et nytt kabinett i horisonten, øker presset for å oppnå betydelige og bærekraftige investeringer i mobilitetssektoren. Nederland står overfor betydelige utfordringer på områdene boligbygging, bærekraft og livskvalitet, der mobilitet spiller en avgjørende rolle. Dette temaet, referert til som «livsbloden i vårt samfunn», krever strukturelle investeringer for å holde Nederland tilgjengelig, rimelig og levelig, ifølge Mobility Alliance, Association of Dutch Municipalities (VNG) og Interprovinsial Consultation (IPO).

Marga de Jager, styreleder i ANWB og også styreleder i Mobilitetsalliansen, understreker viktigheten av mobilitet ikke som et mål i seg selv, men som en vesentlig betingelse for sosial deltakelse. – Tilgjengelighet og rimelighet er avgjørende, sier hun og påpeker viktigheten av en infrastruktur som inkluderer motorveier, sykkel- og gangveier, vannveier og et tett kollektivnettverk.

mobilitetspolitikk

Behovet for handling er klart. Samarbeidspartiene bemerker at Nederland vil bli tilsølt uten en sterk mobilitetspolitikk fra det påtroppende kabinettet. Det er et årlig behov for ytterligere 2 til 3 milliarder euro kun til forvaltning og vedlikehold, bortsett fra nødvendige investeringer i utvidelse og fornyelse av infrastrukturen. Representant Harry van der Maas for børsnoteringen sier det slik: "Dette kan forhindres ved å håndtere det som allerede er der, i kombinasjon med mer penger."

Politikerne må også fortsette å ta hensyn til rimeligheten av både å reise kollektivt og med bil. Marga de Jager legger til at det er viktig at de dannende partene ikke bare ser fremover, men også tar hensyn til tidligere inngåtte avtaler og pågående eller allerede planlagte prosjekter. "Vankende forvaltning og vedlikehold av riksveier fører for eksempel til ekstra press på provinsielle og lokale veier," sier De Jager.

Les også  Valg: Europa investerer millioner i bærekraftig transport i Nederland
(Teksten fortsetter under bildet)
Foto: Jan van Burgsteden

«Det er viktig for våre innbyggere at det finnes rimelige og likeverdige alternativer til bilen, som god kollektivtrafikk i hver region».

Rådmannen understreker viktigheten av tilgjengelighet på regionalt nivå. Dette er spesielt viktig for tilgjengeligheten til viktige tjenester som sykehus og nye boligområder, også for personer som ikke eier bil. Mobilitetsalliansen, bestående av ulike ledende organisasjoner som ANWB, Arriva, BOVAG og mange andre, tilbyr bred støtte for disse spørsmålene. Til tross for forskjellene innen tilhengerne av disse organisasjonene, er det en felles streben etter tilgjengelig, rimelig og bærekraftig mobilitet som støtter både samfunnet og økonomien.

Mobilitetsalliansen, en mektig en samarbeid innenfor den nederlandske mobilitetssektoren, representerer et bemerkelsesverdig spekter av organisasjoner, fra interessegrupper til store aktører innen offentlig transport og veibygging. Dette kollektivet streber etter viktige forbedringer og innovasjoner som vil fremme tilgjengelighet, rimelighet og bærekraft for transport i Nederland.

Alliansen inkluderer noen av de mest innflytelsesrike og gjenkjennelige navnene i mobilitetssektoren. Blant dem er ANWB, som i tillegg til sin rolle i å yte bistand til trafikanter, også tilbyr turisttjenester. Arriva og Dutch Railways (NS) er fremtredende medlemmer som sørger for henholdsvis buss- og togtransport, avgjørende for den daglige funksjonen til offentlig transport i Nederland.

Selskaper som Bouwend Nederland og MKB Infra representerer bygge- og infrastruktursektoren, og spiller en viktig rolle i utviklingen av den fysiske mobilitetsinfrastrukturen. I tillegg spiller RAI-foreningen en viktig rolle som representant for sykkel- og bilindustrien, noe som synliggjør bredden i alliansen som omfatter både sykler og biler.

Les også  Hyperloop-innovasjon: Delft-teamet presenterer sporskifte for det raskeste toget i verden

Interessene til spesifikke brukergrupper blir ikke oversett. Syklistforbundet fremmer syklistenes interesser, mens Association of Dutch Car Leasing Companies (VNA) og Association of Business Drivers representerer interessene til næringsbilistene og leasingselskapene.

Når det gjelder offentlig transport, er alliansen godt representert med selskaper som GVB, HTM, Keolis, Qbuzz, RET og Transdev som leverer tjenester i ulike urbane områder i Nederland, som Amsterdam, Haag, Rotterdam og videre. OV NL samler alle disse selskapene under en fellesnevner, som sikrer strømlinjeformet kommunikasjon og policyutvikling innen sektoren.

Schiphol International Airport er også medlem av alliansen, og forbinder luftfartssektoren med de bredere målene for mobilitetsinnovasjon og utvikling i Nederland. Schiphol spiller en avgjørende rolle for å legge til rette for både nasjonale og internasjonale forbindelser.

Registrering
Relaterte artikler:
App Stores