Utskriftsvennlig, PDF og e-post
Pitane bilde

Det ble utstedt en rapport ved to selskaper fordi det ikke var oppnevnt ADR-sikkerhetsrådgiver, og ved tre selskaper blokkerte ILT forsendelser av farlige stoffer for transport.

Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) gjennomførte nylig ulike inspeksjoner i Øst-Gelderland, rettet mot transport av farlige stoffer. Under disse inspeksjonene, som foregikk både på veien og hos bedrifter, kom det frem flere brudd som potensielt kan forårsake farlige situasjoner for samfunnssikkerheten.

ILT undersøkte totalt 27 kjøretøyer. Under en av inspeksjonene fant inspektørene en tankbil som var tom, men ennå ikke renset for en etsende væske. Dette kjøretøyet klarte ikke bare å ha et fullstendig transportdokument, men hadde også den nærmeste dampreturventilen åpen - en uaktsomhet som kan utgjøre en alvorlig risiko. I tillegg var avstanden mellom siste ventil i utløpsrøret og bufferbjelken utilstrekkelig, noe som utgjorde en ekstra sikkerhetsrisiko.

inspeksjoner

Et annet kjøretøy ble sjekket hvor gamle batterier ble fraktet i plastcontainere. Disse batteriene stakk ut over kantene på beholderne, og beholderne manglet nøkkeletiketter som kunne identifisere innholdet som "miljøfarlig" og "Klasse 8". Disse bruddene resulterte i at det ble utarbeidet en offisiell rapport.

(Teksten fortsetter under bildet)
ventil
Foto: © ILT ventilavstand

ILT fører tilsyn med transport av farlige stoffer på vei: selve transporten, lasting/lossing og pakkemetode.

Inspeksjonene utvidet seg også til 23 bedrifter, som ble besøkt uanmeldt. Lignende brudd ble registrert. For eksempel ble det utstedt en rapport ved to selskaper fordi det ikke var oppnevnt en ADR-sikkerhetsrådgiver. I andre tilfeller var ansatte ikke trent eller utilstrekkelig trent, noe som også førte til advarsler. I tillegg ble transport av farlige stoffer sperret ved tre bedrifter inntil sendingene ble justert i henhold til gjeldende regelverk.

Les også  Fokus på kvalitet: Målgruppetransport vil få en sterk forbedringsagenda

Disse inspeksjonene er en del av ILTs bredere oppgave å overvåke sikker transport av Farlige stoffer. I henhold til ADR, den internasjonale avtalen for transport av farlig gods på vei, har alle involverte parter – fra avsendere til transportører og pakkerier – spesifikke sikkerhetsforpliktelser. Disse reglene er avgjørende for å sikre at transport av farlige stoffer er så sikker som mulig og ikke forårsaker skade på mennesker, dyr og miljø.

Relaterte artikler:
Kalenderpakke