Utskriftsvennlig, PDF og e-post
Pitane bilde

Fra 6. til 9. juni 2024 vil millioner av europeere være med på å forme fremtiden til det europeiske demokratiet i det europeiske valget.

Mens demokrati anses som en selvfølge for mange innbyggere i EU, er det en luksus som først ble til etter tiår med kamp og ofring. Å stemme er mer enn en rettighet; det er en arv fra tidligere europeiske generasjoner som kjempet for friheten til å påvirke fremtiden til deres land og kontinent. Med det europeiske valget i 2024, blir denne muligheten til å påvirke retningen til EU enda viktigere. Nederland og Belgia, med hver sine valgsystemer og regler, forbereder seg på denne viktige demokratiske handlingen.

I Nederland, hvor det ikke er obligatorisk å stemme, vil det europeiske valget finne sted 6. juni 2024. Alle EU-borgere på 18 år og over har stemmerett. Nederlandske velgere vil velge 31 MEP-er, en økning på fem seter siden forrige valg i 2019, delvis takket være Storbritannias uttreden av EU. Nederlendere har muligheten til fortrinnsstemme, noe som betyr at de direkte kan påvirke hvilke kandidater fra deres valgte partier som kan bli valgt.

I mellomtiden har Belgia, hvor det er obligatorisk å stemme for alle på 16 år og over, sine egne unike regler og prosedyrer. Det belgiske valget, planlagt til 9. juni 2024, krever at alle velgere går inn i en stemmeboks, men gir også frihet til å stemme blankt. Belgiere kan velge å stemme på en partiliste eller spesifikke kandidater innenfor den listen, noe som påvirker rangeringen av kandidatene når det gjelder hvem som til slutt blir valgt. I 2024 skal 22 belgiske parlamentarikere velges. Dette valgsystemet sikrer proporsjonal representasjon der hvert parti tildeles mandater basert på det totale antall mottatte stemmer.

Les også  Valg: Europa investerer millioner i bærekraftig transport i Nederland
(Teksten fortsetter under bildet)
Europaparlamentet i Brussel
Foto: © Pitane Blue - Europaparlamentet i Brussel

I dag virker demokrati nesten selvinnlysende for oss i EU, men det har ikke alltid vært tilfelle. Det er noe vi har oppnådd sammen.

De forskrifter stemmerettsalder har nylig gjennomgått endringer. Etter en lovendring i 2023 kan 16 og 17 åringer nå også stemme i Belgia, selv om en avgjørelse fra forfatningsdomstolen 21. mars 2024 bekreftet at disse ungdommene vil være forpliktet til å delta i valget 9. juni, 2024. Dette viser en utvikling i demokratisk deltakelse og anerkjennelsen av den politiske stemmen til unge mennesker i Belgia.

Denne utviklingen fremhever den dynamiske og utviklende karakteren til demokratiske prosesser i Europa. Når europeiske borgere forbereder seg på å avgi sine stemmer, reflekterer de ikke bare over sine rettigheter og friheter, men også over deres ansvar for å bevare og styrke disse frihetene for fremtidige generasjoner. Europavalget i 2024 er ikke bare en rutineprosedyre, men et avgjørende øyeblikk i den fortsatte utviklingen av demokratiet på kontinentet av vår europeiske fremtid.

Registrering
Relaterte artikler:
Chiron