Utskriftsvennlig, PDF og e-post
Pitane bilde

En vellykket pilot og samarbeid mellom CBS og VELIN har bidratt til denne nye statistikken. Den innhentede innsikten bidrar til å videreutvikle transportpolitikken og overvåke utviklingen fremover.

Statistics Netherlands lanserte nylig en ny statistikk som kartlegger godstransport via rørledninger. Nederland er det første landet i Europa som tar dette steget. "Vi tar til orde på europeisk nivå for at andre land også gjør dette, fordi rørledninger ikke stopper ved grensen," sa Marly Odekerken, direktør for trafikk- og transportstatistikk ved Statistics Netherlands.

Lanseringen av denne statistikken er en viktig utvikling, spesielt i forbindelse med energiomstillingen. "Mange mennesker vet ikke hvor rørledninger ligger i landet vårt, hva de transporterer og hva deres potensial er," sier Klaas Winters, direktør for Association of Pipeline Owners i Nederland (VELIN). Denne foreningen, bestående av 23 selskaper med et felles nettverk på 22.000 kilometer med rørledninger, har levert data til den nye statistikken.

Årsaken til denne statistikken var ifølge Odekerken EU-landenes forpliktelse til å levere årlige transportdata til Eurostat. Selv om plikten ikke gjelder rørledninger, er de like viktige som andre transportformer som sjø-, luft- og innlandsfart, vei- og jernbanetrafikk. Infrastruktur- og vannforvaltningsdepartementet (IenW) ba derfor CBS for flere år siden om å utarbeide offisiell statistikk over godstransport via rørledninger.

"Nederland er det første landet i Europa som tar dette skrittet. På europeisk nivå insisterer vi på at andre land også gjør dette. Tross alt stopper ikke rørledninger ved en grense."

I april 2024 publiserte CBS data for år 2022 for første gang. Fra nå av legges disse dataene årlig inn i den øvrige transportstatistikken. Personvernet til selskapene som leverer data er en prioritet. Winters understreker at sektoren ser nytten av denne statistikken og tar gjerne ansvar for å sentralisere dataene og gjøre dem tilgjengelige.

Statistikken gir innsikt i hva som strømmer gjennom rørledningene: CO2, naturgass, petroleumsprodukter, kjemiske produkter, (industri)vann og varme. De fleste rørene ligger 1 til 2 meter under bakken, men noen går til og med 20 til 30 meter dype under elver. VELIN-medlemmer har rapportert ikke bare varetypene, men også transportvolumet og rørenes multifunksjonalitet.

(Teksten fortsetter under bildet)
rørledning
Foto: transport i rør

"Rørledninger spiller en viktig rolle som en innlandsforbindelse for de store havnene og gir de store industriklyngene i Nederland energi og råvarer."

Disse dataene er av stor betydning for regjeringen, både nasjonalt og regionalt, for politiske beslutninger. Den nye statistikken kan bidra til å bestemme mulighetene og begrensningene til rørledninger. Odekerken forklarer at det er avgjørende for departementet for infrastruktur og vannforvaltning å vite hva som renner gjennom rørene og om det er kapasitet for utvidelse eller alternative varestrømmer. For eksempel kan rørledninger gi et sikrere alternativ til transport av farlige stoffer gjennom urbane områder.

Winters hilser ankomsten av statistikk velkommen fordi den hjelper med nyanserte og realistiske beslutninger. Han forklarer at høye forventninger ofte er urealistiske. En rørledning som transporterer bensin i dag vil ikke være egnet for varmetransport i morgen. Spesifikke rør er skreddersydd for enkelte varer, med tilhørende materialer, trykk og pumpesystemer. Til tross for deres fordeler, som 24/7 operativ kapasitet og ingen trafikkbelastning, er det begrensninger som må tas i betraktning.

Dataene viser betydningen av rørledninger i nederlandsk godstransport, som står for 16 prosent av total transport. Dette er litt mer enn innenlandsfart (15 prosent) og mye mer enn jernbanetransport (2 prosent). Odekerken understreker at Nederland er et eksempel for Europa med denne statistikken. De tar til orde for at andre land følger etter, gitt rørledningens grenseoverskridende karakter.

Departementet for infrastruktur og vannforvaltning, representert ved Maarten van Kesteren, policy officer i Sjøfartsdirektoratet, bekrefter betydningen av rørledninger som en forbindelse for store havner og industriklynger. Deres rolle i transport av CO2- og hydrogenbærere er essensiell, og derfor er de inkludert i den politiske agendaen for godstransport og mobilitet. Det er også bra at dette samarbeidet mellom CBS en VELIN vil bli videreført, slik at vi kan følge videre utviklingen fremover.

VELIN

Association of Pipeline Owners in the Netherlands (VELIN) ble grunnlagt i 1978. 23 selskaper er tilknyttet VELIN, som til sammen har cirka 22.000 15.500 kilometer med rørledninger i Nederland; 6.000 kilometer med høytrykksrørledninger for langdistansetransport av gasser og også XNUMX km for langdistansetransport av petroleum, petroleumsprodukter og andre kjemikalier. VELINs virkefelt er begrenset til disse store rørledningssystemene som generelt brukes til interregional transport.

Registrering
Relaterte artikler:
Kalenderpakke