Utskriftsvennlig, PDF og e-post
Pitane bilde

Svindel og lyssky konstruksjoner er en torn i øyet på myndighetene.

Royal Dutch Transport (KNV) arrangerte nylig et webinar i samarbeid med Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) og Social Mobility Fund (SFM). Målet var å gi deltakerne innsikt i verden av digitale inspeksjoner innen drosjenæringen. Adeel Mahmood, politisk rådgiver i KNV og partiformann DENK, ledet webinaret og ga en detaljert forklaring av prosedyrene og lovgivningen involvert.

Adeel Mahmood åpnet webinaret ved å introdusere seg selv. "Vi har organisert dette webinaret for å ta deg inn i verden av digitale inspeksjoner," begynte Mahmood. Han forklarte at fokuset på webinaret var på de digitale inspeksjonene av On-board Computer Taxi (BCT) og fremtiden Sentral Taxi Database (CDT). Den kommende overgangen fra Taxi On-Board Computer (BCT) til Taxi Central Database (CDT) markerer en viktig endring i taximarkedet. En av de mest bemerkelsesverdige aspektene ved CDT er den formfrie naturen til dataregistreringen. Dette gir både drosjesjåfører og arbeidsledere nye muligheter og utfordringer.

Den formfrie karakteren til CDT gjør at registreringen av data er mindre strengt regulert sammenlignet med gjeldende BCT. Der BCT har en fast struktur og form for registrering og lagring av data, tilbyr CDT mer fleksibilitet. Sjåfører og gründere kan samarbeide med ulike IT-tjenesteleverandører som registrerer og videresender dataene på en måte som passer best for deres forretningsdrift, så lenge de oppfyller lovkravene.

I det nye systemet skal drosjeoperatørene samarbeide med en IKT-tjenesteleverandør som samler inn dataene fra drosjene og videresender dem til den sentrale databasen. Disse dataene inkluderer kjøretider, hviletider og annen relevant informasjon. CDT samler inn disse dataene og kobler dem til ulike registre, som for eksempel Handelsregisteret (KVK) og Statens vegtransportverk (RDW).

inspeksjon

Mahmood introduserte deretter de tilstedeværende foredragsholderne fra ILT og SFM. Disse ekspertene vil informere deltakerne om prosessene og prosedyrene rundt digitale inspeksjoner, inkludert forskrifter og mål. Reneé Bosch startet med en generell forklaring av de digitale inspeksjonsprosessene og lovgivningen involvert. "Vi ønsker å gi deg et bedre inntrykk av hvordan vi gjennomfører digitale inspeksjoner og hva vi ønsker å oppnå med dem," sier Bosch.

Martijn Klaassen, teamleder for digitale og forretningsmessige inspeksjoner ved ILT, ga ytterligere detaljer om overgangen fra BCT til CDT. Han fremhevet fordelene med CDT, som sanntidsdatainnsamling og muligheten for inspektører til å jobbe raskere og mer effektivt. "CDT gir oss muligheten til å se data umiddelbart etter slutten av et skift, noe som betyr at inspeksjoner tar kortere tid," forklarte Klaassen.

Remco Wasser fra SFM fordypet seg dypere i de praktiske aspektene ved digitale inspeksjoner og de vanligste feilene som ble funnet under disse inspeksjonene. Han understreket viktigheten av nøyaktig registrering av arbeids- og hviletider og forklarte hvordan gründere kan overholde lovkrav. "Det er viktig at du observerer din daglige hvile innen 24 timer etter at du starter skiftet for å overholde loven," sa Wasser.

Les også  Ilse Zeemeijer: støyforurensning fra fly som flyr over og skrikende trikker undervurdert

Et av hovedtemaene som ble tatt opp under webinaret var overgangen fra BCT til CDT. CDT, som gradvis innføres fra 2025, gir en standardisert og sentralisert måte å samle inn og analysere taxidata på. Denne endringen forventes å føre til mer effektivt tilsyn og mindre administrativ byrde for gründere.

(Teksten fortsetter under bildet)
Foto: ILT - Alexandra Knipping

Webinaret ga også rom for interaksjon og spørsmål fra deltakerne. Et av spørsmålene handlet om hvordan privat bruk av drosjer må registreres. Martijn Klaassen presiserte at det er en modus i BCT som gjør at private turer kan registreres og at det er viktig å bruke dette alternativet riktig.

På slutten av webinaret takket Adeel Mahmood alle foredragsholdere og deltakere for deres tid og oppmerksomhet. Han understreket at ytterligere spørsmål alltid kan stilles gjennom de vanlige kanalene KNV. "Vi håper at du nå har en bedre forståelse av de digitale inspeksjonsprosessene og hva som kommer deg," konkluderte Mahmood.

Selv om webinaret var en suksess og ga deltakerne verdifull innsikt i fremtiden for digitale inspeksjoner i drosjenæringen, er det også bekymringer i drosjesektoren, spesielt innenfor entry-level-markedet. Overgangen til CDT vil være et viktig skritt mot et mer effektivt og transparent system, som til syvende og sist vil bidra til sikkerheten og påliteligheten til drosjetransport i Nederland.

katt og mus spill

Likevel i ett nylig artikkel i Trouw Det er klart at det trengs flere kontroller i taximarkedet. Inspektører fra Miljø- og transporttilsynet (ILT) møter jevnlig alvorlige brudd under sine tilsyn. Ifølge ILT-teamleder Martijn Klaassen blir tilsyn vanskeliggjort av de mange lyssky konstruksjonene som benyttes av taxiselskapene. – Det har blitt en katt-og-mus-lek mellom drosjesjåførene og kontrolltjenestene, sier Klaassen. Han bemerker at Telegram, en populær meldingstjeneste, spiller en rolle i å opprettholde denne situasjonen på begge sider.

(Teksten fortsetter under bildet)
Foto: © Pitane Blue - Telegram

Liberaliseringen av drosjemarkedet har ført til økte problemer. Inspektører møter regelmessig sjåfører som bryter reglene ved å ikke ta nok hvile, begå svindel og noen ganger til og med bruke narkotika bak rattet. Tilsyn med de over 33.000 drosjene og over 14.500 drosjeselskapene er ifølge Klaassen en enorm utfordring for ILT-teamet, spesielt fordi en stor del av de 53.000 drosjesjåførene er selvstendig næringsdrivende og jobber for plattformer som Bolt og Uber.

Les også  Intensjonserklæring: Regjeringen tar tilbake luftfartsoppgaver fra Kiwa

Om lag 80 prosent av markedet består av kontraktstransport, som transport av eldre, personer med nedsatt funksjonsevne og studenter. De resterende 20 prosentene er gatetaxier, et segment der de fleste bruddene skjer. Tilsynet opplyser at cirka tre fjerdedeler av de inspiserte gatetaxisjåførene bryter reglene, enten det er bevisst eller ikke. Disse bruddene spenner fra manglende overholdelse av obligatoriske hvileperioder til bruk av narkotika under kjøring.

Svindel og lyssky konstruksjoner er en torn i øyet på myndighetene. Et kjent fenomen er de såkalte floppselskapene: lyssky selskaper med drosjeløyve som rekrutterer folk som trenger penger raskt. Disse personene får tilbud om en lånetaxi for 500 euro og blir visstnok ansatte i selskapet, mens de i praksis opererer helt uavhengig. Dette gjør at selskapene kan la ubegrensede personer kjøre på én drosjetillatelse.

Kalenderpakke

I oktober i fjor beslagla FIOD i samarbeid med ILT 170 drosjer tilhørende samme drosjeselskap. Så snart selskapene innser at de blir overvåket, lar de selskapet gå konkurs. – Det er vanskelig for oss å finne ut hvem som står bak, fordi selskapene jobber med catchere, forklarer Klaassen. Katvangers får betalt for å registrere et selskap i deres navn, slik at de reelle eierne forblir utenfor bildet.

Klaassens team utfører ikke bare digitale inspeksjoner ved å analysere arbeids- og hviletidene til drosjesjåfører, men besøker også jevnlig taxiselskaper. Dette skjer ofte hvis det er mistanke om brudd. Inspektører blir konfrontert med ulike former for unngåelsesatferd. Taxisjåfører bruker for eksempel Telegram for å advare hverandre i gruppen 'Taxi Update 24/7' om fysiske kontroller i Amsterdam.

I tillegg til svindel og narkotikabruk ser ILT-inspektørene også en økning i aggresjon, trusler og trusler. Dette problemet er ikke unikt for taximarkedet. En omvisning av Trouw i fire nasjonale tilsynstjenester viser at aggresjon og trusler øker i flere sektorer. Hos det nederlandske næringsmiddeltilsynet (NVWA), tilsynsmyndigheten som registrerer flest tilfeller av aggresjon, økte antallet anmeldelser fra 81 i 2020 til 130 i 2022. I fjor ble det registrert 125 anmeldelser, noe som passer med det bredere sosiale bildet av herding og mer aggresjon i sektorer som helsevesen og kollektivtransport.

Registrering
Relaterte artikler:
STARTPAKKE