Utskriftsvennlig, PDF og e-post
Pitane bilde

Våren 2025 vil Representantenes hus bli informert om oppnådde resultater av Target Group Transport Improvement Agenda.

Tilsyn er avgjørende for å sikre kvalitet og sikkerhet på transport for spesifikke målgrupper, som studenter, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Tilsyn sikrer at avtalte normer og standarder faktisk overholdes og gir mulighet til å gripe inn i tide ved eventuelle problemer.

En vesentlig del av riktig gjennomføring av målgruppetransport tilsyn fra kommunen. Det spiller en rolle i å garantere både kvaliteten på tjenesten og passasjerenes (sosiale) sikkerhet. Bedre samfunnssikkerhet innenfor målgruppetransport er en prioritet. Dette kan for eksempel gjøres ved å innføre tiltak som øker sikkerheten for passasjerer og sjåfører. Dette inkluderer bruk av sikkerhetskameraer i kjøretøy, opplæring av sjåfører i å håndtere vanskelige situasjoner, og streng overholdelse av atferdsprotokoller. Utforsking av disse mulighetene bør resultere i konkrete tiltak for å forbedre sosial sikkerhet.

kvalitet og reisetid

Overvåking av tjenestekvalitet og reisetid er også av stor betydning. Dette inkluderer overvåking av punktlighet, kjøretøyets tilstand og passasjertilfredshet. Regelmessige kontroller og revisjoner kan brukes for å avgjøre om transportørene oppfyller de fastsatte kvalitetsstandardene. I tillegg bidrar justering av policy basert på resultatene av disse sjekkene til å kontinuerlig forbedre tjenestene.

Under debatten om studenttransport i oktober 2022 fremmet parlamentsmedlem Van Baarle (DENK) et forslag som ber om å undersøke hvordan tilsyn med studenttransport, Valys-transport og Wmo-transport kan fremmes.

Kommunestyret har en tilsynsrolle overfor ordfører og rådmenn (B&W), som har ansvar for gjennomføring av målgruppetransport. For at kommunestyret skal kunne ivareta denne rollen, er det viktig at de har tilgang til detaljert og pålitelig informasjon om ytelsen til målgruppetransport. Dette kan blant annet gjøres ved å gi resultater fra kundetilfredshetsundersøkelser og gjennom transparent kontraktshåndtering. På denne måten kan kommunestyret effektivt følge med og gjøre justeringer der det er nødvendig.

Les også  Politi: 800 lovbrytere i Nord-Holland under økt tilsyn

Ambisjonen med forbedringsagendaen er å utvikle et systematisk og enhetlig tilsynsrammeverk som kan anvendes av alle kommuner. Dette skaper et landsomfattende system for tilsyn og kvalitetssikring, som ikke bare bidrar til bedre tjenester, men også til de reisendes tilfredshet og sikkerhet.

(Teksten fortsetter under bildet)
Maarten van Ooijen
Foto: © Martijn Beekman - Maarten van Ooijen

I tillegg, ifølge statssekretær for helse, velferd og idrett, Maarten van Ooijen, blir muligheten undersøkt av nasjonale tilsynsorganer som Human Environment and Transport Inspectorate (ILT) og Kunnskapsinstituttet for mobilitetspolitikk (KiM) å spille en rolle i tilsynet med målgruppetransport. Dette kan bidra til å sikre et objektivt og uavhengig tilsynsrammeverk som tjener alle involverte parters interesser.

Det endelige målet er å oppnå høy kvalitet og trygg målgruppetransport gjennom målrettede og effektive tilsynstiltak, der passasjerenes behov og rettigheter står sentralt. Ved å implementere et sterkt overvåkingsrammeverk kan flaskehalser løses raskere og forbedringer kan implementeres på en bærekraftig måte.

Registrering
Relaterte artikler:
Kalenderpakke