Fil KNV / GTL

KNV / GTL FAKTISK

Sonila Metushis avgang fra KNV er et stort tap for MaaS-Lab

Sonila Metushis avgang fra KNV er et stort tap for MaaS-Lab

«Business as usual» er ikke et alternativ for reisende og miljøet. Derfor oppfordret Sonila Metushi alle relevante interessenter til å fremskynde bruken av MaaS. Etter nesten 5 vakre år, som Sonila Metushi selv skriver i sin avskjeds-e-post til...

KNV og CNV signerer CAO helsetransport og taxi

KNV og CNV signerer CAO helsetransport og taxi

Arbeidsgiverorganisasjonen KNV Zorgtransport er svært fornøyd med sluttføringen av tariffavtalen. KNV Helsetransport og Taxi og CNV Vakmensen har signert den nye tariffavtalen for helse- og drosjetransport. Den nye tariffavtalen trådte i kraft 1. januar...

KNV: «FNV holdning sosialt uansvarlig»

KNV: «FNV holdning sosialt uansvarlig»

FNV leverte ikke det endelige tilbudet til sine medlemmer, men varslet aksjoner og streik. Royal Dutch Transport finner holdningen til FNV sosialt uansvarlig. Den nye tariffavtalen er for medlemmene i både KNV Zorgtransport og Taxi og CNV Vakmensen...

CAO slutttilbud for helsetjenester og drosjetransport avslått

CAO slutttilbud for helsetjenester og drosjetransport avslått

FNV: Arbeidsgivere nekter en god CAO. Streikene fortsetter! Arbeidsgivere ga fagforeningene frist til tirsdag 29. november for å svare. KNV forutsatte at fagforeningene ville presentere det endelige tilbudet for sine støttespillere. Men fagforeningen...

Nytt CLA slutttilbud for helsetjenester og taxitransport

Nytt CLA slutttilbud for helsetjenester og taxitransport

Til slutt, på grunn av de for store tekniske utfordringene, foreslår arbeidsgivere å kansellere den foreslåtte nettbaserte registreringen av tjenester. Arbeidsgiverne innen helsevesen og taxitransport, samlet i KNV Healthcare Transport and Taxi, har gjort et ultimat forsøk på å...

Taxi- og helsetransportstreik er et djevelsk dilemma

Taxi- og helsetransportstreik er et djevelsk dilemma

Arbeidsgivere indikerer at ryggen er mot veggen og det umulige kan ikke kreves av fagforeningene. Med en kort e-post til medlemmene bekreftet Royal Dutch Transport at det er dialog med fagforeningene igjen.…

NEA-indeksens endelige publiseringsdato utsatt

NEA-indeksens endelige publiseringsdato utsatt

Streiker har ikke plikt til å melde fra til arbeidsgiver om at de skal streike. Fastsettelsen og publiseringen av NEA-indeksen har blitt utsatt igjen med 2 uker til 28. november 2022. I motsetning til den siste meldingen om at NEA-indeksen vil bli...

Streik etter utgått helsetransport og taxiultimatum

Streik etter utgått helsetransport og taxiultimatum

Arbeidsgiverne kalte fagforeningenes krav ganske urealistiske og sa de var overrasket over handlingen «på baksiden av gruppen de sier de vil hjelpe» Ansatte i helsetransport kommer til å streike fordi arbeidsgivere satte et ultimatum...

Ultimatum-forbund overrasker arbeidsgivere

Ultimatum-forbund overrasker arbeidsgivere

KNV ser også at det ikke gir mening å prøve å lage et justert forslag til deler. Arbeidsgivere Care Transport and Taxi (KNV) ga nylig et endelig tilbud til fagforeningene, som inkluderte en lønnsøkning på over 12 %...

Arbeidsgivere Helsetransport og Taxi overrasket over fagforeninger

Arbeidsgivere Helsetransport og Taxi overrasket over fagforeninger

NEA Index 2023 11,3 % eller høyere. Ultimatumets utløp betyr at tarifflønnsøkningen ikke kan videreføres i satsene. Arbeidsgivere Helsetransport og Taxi er overrasket over fagforeningenes nøling i det endelige tilbudet. Arbeidsgiverne i…

Dramatisk forhandling av tariffavtalen for helsetransport og taxi

Dramatisk forhandling av tariffavtalen for helsetransport og taxi

KNV kan ikke lenger følge tankegangen til fagforeningene. Etter ni forhandlingsrunder om ny tariffavtale for Helsetransport og Taxi, trekker fagforeningene FNV og CNV stikket ut av forhandlingene, etter at arbeidsgiverne ga et endelig tilbud. I følge Meindert...

Spenning mellom fagforening og arbeidsgivere Helsetransport og Taxi

Spenning mellom fagforening og arbeidsgivere Helsetransport og Taxi

Selv med en voldsom mangel på ansatte, virker arbeidsgivere uvillige til å komme med forbedringer. Sist fredag ​​gikk en delegasjon fra FNV sammen med CNV igjen i samtaler med arbeidsgivere for å forhandle den nye tariffavtalen for helsetransport og taxi. Dette…

De Lijn vil spille en viktig rolle i skreddersydd transport for GTL

De Lijn vil spille en viktig rolle i skreddersydd transport for GTL

Ønsker minister Peeters og MOW å bringe skreddersydd transport tilbake til De Lijn? MORAs passasjermobilitetskomité jobber for tiden med et råd om et utkast til vedtak fra den flamske regjeringen om den flamske transportmyndigheten. I rammen…

KNV snakker med statssekretær Vivianne Heijnen

KNV snakker med statssekretær Vivianne Heijnen

KNV la vekt på at kollektivtransport skulle ha en særstilling. Sist mandag møtte Royal Dutch Transport statssekretær Heijnen i I&W. KNV-styreleder Bertho Eckhardt og KNV-direktør Carlo Cahn benyttet anledningen til å forbedre omsorg og drosjetransport og...

Taxisektoren må selv utarbeide en koronastrategi

Taxisektoren må selv utarbeide en koronastrategi

Ved å ta forebyggende tiltak vil vi forhåpentligvis kunne hemme viruset tilstrekkelig i tide. Når det er opp til helseminister Kuipers, må generelle koronatiltak som lockdown unngås. I alle fall betyr det at spesifikke...

Ingen målgruppetransport på hydrogen i Haag

Ingen målgruppetransport på hydrogen i Haag

Den tidligere foretatte investeringen i hydrogendrevne kjøretøy fra selskapet Noot fra Ede ble satt på sidelinjen. I sin siste kjennelse finner lagmannsretten at Haag kommune med rette utelukker hydrogendrevne kjøretøy fra anbudskonkurranse for målgruppetransport...

Bransjeforeningen KNV går inn for ny BCT-variant

Bransjeforeningen KNV går inn for ny BCT-variant

Den nye BCT-varianten er beregnet for registrering av arbeids- og hviletider. Intet mer, intet mindre. I løpet av de siste to årene har KNV kommunisert til departementet og ILT hvilke prinsipper og betingelser som er viktige i etableringen...

Forståelse, fleksibilitet og hjelp fra Haag er nødvendig

Forståelse, fleksibilitet og hjelp fra Haag er nødvendig

Det er bra at kabinettet tar dette på alvor, men folk er sent ute igjen i Haag! Gjestetaler Leendert-Jan Visser, direktør i MKB-Nederland, berømmet spesielt robustheten og evnen til å fortsette i hele sektoren. I løpet av den siste årlige…

RIVMs råd for helsetransport fører til problemer

RIVMs råd for helsetransport fører til problemer

Nå som Nederland åpner igjen, risikerer gründere innen helsetransport å ha for liten kapasitet til å møte transportetterspørselen. For øyeblikket kan kun maksimalt to tredjedeler av et omsorgstransportkjøretøy brukes. Det kapasitetsbegrensende tiltaket er basert på en …

Tekster tariffavtale Omsorgstransport og Taxi klar

Tekster tariffavtale Omsorgstransport og Taxi klar

På slutten av fjoråret ble arbeidslivets parter i helsevesen og drosjetransport enige om en ny tariffavtale. De siste ukene har det vært jobbet med å ferdigstille de nye tariffavtaletekstene. Disse tekstene er nå klare og vedtatt av tariffpartene CNV Vakmensen,...

Lønnsøkning usikker for helsetransport og taxi

Lønnsøkning usikker for helsetransport og taxi

I det usannsynlige tilfelle at ingen ny tarifftekst foreligger 1. januar, trer ikke avtalene fra det fremforhandlede resultatet i kraft ennå. Royal Dutch Transport (KNV) har kunngjort dette i en e-post...

Problemer på grunn av bemanningsmangel i helsetransportsektoren

Problemer på grunn av bemanningsmangel i helsetransportsektoren

Koronakrisen har lagt en stor belastning på helsetransportsektoren. En av konsekvensene av dette var at ansatte (noen ganger ble tvunget) til å forlate sektoren, fordi mange reiser ble kansellert over lengre tid. Nå som etterspørselen etter omsorgstransport har økt igjen, er sektoren...

Bertho Eckhardt styreleder KNV i årene som kommer

Bertho Eckhardt styreleder KNV i årene som kommer

Bertho Eckhardt ble gjenoppnevnt av medlemmene som formann i sektorforeningen Royal Dutch Transport. Etter to perioder har han fortsatt et varmt hjerte for mobilitetssektoren. For å forme hans utnevnelse for en tredje periode, ...

Social Fund Mobility vil snart se digitalt

Social Fund Mobility vil snart se digitalt

KNV Taxi- og omsorgstransport, FNV Taxi og CNV Vakmensen har gjort avtaler om Tariffavtale for Taxi- og omsorgstransport og Tariffavtale for SFT som skal gjelde fra 1. januar 2021. Hvis alt går etter planen, vil Mobility Social Fund snart overvåke aktivt...

Halvparten av transportørene sender inn søknad om utvidet kontinuitetsbidrag

Halvparten av transportørene sender inn søknad om utvidet kontinuitetsbidrag

Kun halvparten av transportørene har sendt inn søknad om utvidet kontinuitetsbidrag. I 2020 hadde korona en økonomisk innvirkning på drosjeselskaper som frakter pasienter til og fra for eksempel sykehus (sittende pasienttransport). Zorgverzekeraars Nederland (ZN), sammen med Royal…

Nye helsetransportprotokoller taxisektoren

Nye helsetransportprotokoller taxisektoren

I forrige uke ble det også varslet lempelser for helsetransport. Fra 25. september 2021 kan kapasiteten til et omsorgstransportkjøretøy bli fullt utnyttet igjen. Dette ble oppfordret av KNV Zorgtransport og Taxi, fordi maksimering av kapasitet i kombinasjon med en...

Ettervirkningene av koronakrisen forårsaker problemer innen helsetransport

Ettervirkningene av koronakrisen forårsaker problemer innen helsetransport

Bransjeorganisasjonen KNV slår alarm og indikerer at etterdønningene av koronakrisen forårsaker et stort antall ubesatte stillinger innen helsetransport. Koronakrisen har lagt en tung byrde på arbeidsstyrken i...

Rop om hjelp for bevaring av turist- og konferanseinfrastruktur

Rop om hjelp for bevaring av turist- og konferanseinfrastruktur

"Vi forstår at du vil vurdere hvordan du skal gå frem fra slutten av 3. kvartal i Ministerrådet på fredag. Det vi ber deg og ditt kabinett om er forståelse for vår situasjon og fremfor alt tilpasning. Våre selskaper er ikke "tørt tre"; vi ser og har...

Datoen for søknad om sluttberegning av NOW -støtte nærmer seg

Datoen for søknad om sluttberegning av NOW -støtte nærmer seg

KNV slår alarm til sine medlemmer for å unngå at arbeidsgivere må betale tilbake støtten som er mottatt. Fristen for å søke om endelig beregning med hensyn til første søknadsperiode er NÅ 31. oktober 2021. I følge…

Diskriminering og homofobi er rettet mot taxiselskapet Uber

Diskriminering og homofobi er rettet mot taxiselskapet Uber

Kostas Kharlamov, som dragqueen Sletlana kalles i hverdagen, ble to ganger nektet av en taxi i Amsterdam under siste Pride. Anklagene om diskriminering og homofobi retter seg mot taxiselskapet Uber, hovedsakelig fordi det ikke er det første...

Busstransport i Nederland fornøyd med avslapning

Busstransport i Nederland fornøyd med avslapning

Fra 26. juni er tiden inne og gjeldende retningslinjer i grunnopplæringen lempes. En viktig del av avspenningen er at grupper blandes igjen. Dette gjør det lettere for skolene å reise på skoletur igjen. Det er gode nyheter for bussoperatører som...

Last inn mer