drone

Storskala luftromsoverhaling

En omfattende gjennomgang er nødvendig for mer effektiv bruk av luftrommet og begrensning av plager og utslipp. Sikkerhet er viktigst. Nye brukere som droner får plass. I “the Airspace Review Draft Preference Decision” angir minister Van Nieuwenhuizen (infrastruktur og vannforvaltning) og statssekretær Visser (forsvar) hvordan nederlandsk luftrom er klar