selskaper

Siemens Mobility og UbiOps vil akselerere digitaliseringen

Siemens Mobility og UbiOps vil slå seg sammen for å utvikle nye datavitenskap og kunstig intelligensapplikasjoner for den nederlandske mobilitetssektoren. Begge parter har nylig inngått en samarbeidsavtale. Siemens Mobility har realisert intelligente mobilitetsløsninger for (inter) urbane miljøer og godstransport i årevis. Med IoT-sensorer og løsninger for blant annet Mobility as a Service (MaaS) hjelper det