Samfunn

Er på vei

 • Fremveksten av e-sykkelen: en ny trend innen nederlandsk mobilitet

  Veksten i popularitet til e-sykkelen gir også nye utfordringer.

  Nederlenderne forblir ivrige syklister, med mer enn 28 % av alle reiser i landet på sykkel. Dette konstante engasjementet i sykling gjenspeiler sykkelens avgjørende rolle i det nederlandske mobilitetssystemet. Kunnskapsinstituttet for mobilitetspolitikk (KiM) har presentert denne og andre relevante data i sine siste publikasjon, «Sykkelfakta 2023».

  I 2022 registrerte Nederland et imponerende antall på 4,8 milliarder sykkelturer, som til sammen dekker 18,2 milliarder kilometer. Dette utgjør i snitt 3,0 kilometer per innbygger per dag. Sykkelbruken i Nederland er mangfoldig, og sykkelen brukes ikke bare til fritidsaktiviteter, men forblir også et populært transportmiddel for arbeid og utdanning.

  Forskjellen i sykkelbruk mellom ulike grupper er slående. Kvinner og unge er de ivrigste syklistene, og kvinner bruker også el-sykkel betydelig oftere enn menn. Byområder har høyere sykkeltetthet enn rurale områder, en trend som er synlig både før og etter korona-pandemien.

  Het KiM rapport “Fietsfeiten 2023” benadrukt ook de sociale aspecten van fietsen. Fietsen blijft een toegankelijke en betaalbare vorm van vervoer voor een breed scala aan mensen.

  Offentlig transport sykkel

  Byer og kommuner står overfor oppgaven med å tilpasse infrastrukturen til disse raskere og tyngre syklene. Dette innebærer ikke bare forbedring av sykkelveier, men også å skape tilstrekkelige og trygge parkeringsplasser for el-sykler.

  Økningen i avstanden tilbakelagt med sykkel skyldes i stor grad den økende populariteten til e-sykkelen. Mellom 2012 og 2019 økte den totale tilbakelagte distansen med nesten 8 %, og selv om veksten avtok under koronapandemien, forble trenden positiv. El-sykkelen er på vei oppover på bekostning av den tradisjonelle sykkelen, med en merkbar økning i bruken av el-sykler.

  I storbyer er sykling en vanlig transportmåte, og pandemien førte til en liten forskyvning, med en økning i gange. Likevel fortsetter e-sykkelen å vinne popularitet, ikke bare blant eldre, men også, bemerkelsesverdig nok, blant unge mennesker og unge voksne. Denne trenden er observerbar nasjonalt, selv om det er regionale forskjeller, spesielt mellom Randstad og andre områder.

  Sykkelfakta 2023-brosjyren inneholder mange flere innsikter. Brosjyren viser for eksempel hvordan sykkelbruken fordeler seg over døgnet, hvordan avstander og reisetider er forskjellig mellom vanlig sykkel og el-sykkel og hvilken rolle sykkelen spiller i før- og ettertransport. Brosjyren omtaler også sosiale effekter, som helse, bærekraft og trafikksikkerhet.

Turisme

 • Prisøkninger i Paris er den uventede byrden av 2024-spillene

  Måten kostnadene blir veltet over på kollektivbrukerne er fortsatt et diskusjonspunkt.

  De olympiske leker 2024 i Paris gir mer enn bare sportslig spenning. En nylig kunngjøring fra Île-de-France Mobilités (IDFM) om et nytt billettsystem for offentlig transport designet spesielt for lekene har skapt oppsikt. Denne justeringen strider mot de tidligere lovede gratis transportmulighetene under de olympiske leker, noe som har ført til mye diskusjon.

  IDFM har presentert det nye 'Paris 2024'-passet, som vil være tilgjengelig fra 20. juli til 8. september, med sikte på å lette turistopplevelsen og begrense køer. Laurent Probst, administrerende direktør i IDFM, understreker at dette passet er rettet mot å forbedre informasjonstilbudet til passasjerer og styringen av passasjerstrømmene. Med priser som varierer fra 16 euro for én dag til 70 euro for en uke, er dette passet betydelig dyrere enn de gjeldende ukentlige prisene.

  Denne nye prispolitikken, som innføres spesielt for de olympiske leker, reiser spørsmål om tilgjengeligheten og rimeligheten av transport for både turister og lokale innbyggere.

  Afbeelding: Pitane Blue – Parijs in de aanloop naar de Olympische Spelen van 2024

  “Deze Paris 2024 pas is ontworpen om de toeristische ervaring zoveel mogelijk te vereenvoudigen, maar ook om wachtrijen te beperken en ticketagenten in staat te stellen zich te concentreren op het verstrekken van informatie aan passagiers en het beheren van de passagiersstroom.”

  Laurent Probst, administrerende direktør i IDFM

  Denne prisøkningen er en del av en større plan der IDFM investerer 200 millioner euro for å øke metro- og togtilbudet med 15 % under de olympiske leker. Denne planen er rettet mot å imøtekomme de forventede 10 millioner turistene. Valérie Pécresse, president for Île-de-France regionråd, har understreket viktigheten av å sette «den riktige prisen» der lokale innbyggere ikke vil bære byrden av disse økningene. Abonnenter med måneds- eller årsabonnement fra Navigo, Imaginaire R-pass eller seniorpass påvirkes ikke av disse økningene.

  “Er is geen sprake van dat Francilianen deze kosten betalen. Abonnees met een maandelijks of jaarlijks Navigo-abonnement, een Imaginaire R-pas of een seniorenpas zullen niet worden getroffen door deze verhogingen.”

  Valérie Pécresse, president for Île-de-France regionale råd

  Kunngjøringen kommer midt i misnøye blant parisere over den nylige økningen i Navigo-passet, som vil øke fra €2024 til €86,10 per måned i januar 86,40, en økning som tilskrives inflasjonsraten på 2 %. Alt dette peker på en økende bekymring blant innbyggerne for de økende kostnadene knyttet til de olympiske leker i 2024.