Mens stormen raser langs kysten,...

Mens stormen raser langs kysten,...

«Vi blir gale!», spesielt på dager som disse, er det interessant at Eneco NK Motvindssykling arrangeres i værforhold som foreløpig forventet. Mens stormen Ciarán rammer nederlenderne...

Mer enn en tredjedel av gründere er forsiktige med elektrisk...

Mer enn en tredjedel av gründere er forsiktige med elektrisk...

En av tre næringsdrivende forventer ikke å kunne gå bort fra fossilt brensel. Nyere forskning fra ANWB Business viser at mer enn en tredjedel (35 prosent) av...

De fleste nederlendere reiser med bil denne maiferien

De fleste nederlendere reiser med bil denne maiferien

De fleste nederlendere drar på ferie i en uke eller lenger i maiferien. De foretrekker å reise med bil (70 %) eller med fly (18 %) til feriemålet og...

Høyeste antall drepte i trafikken siden 2008

Høyeste antall drepte i trafikken siden 2008

For å redusere antall skadde på veiene er det nødvendig med betydelige investeringer i blant annet trafikkhåndhevelse og sykkelsikkerhet. Trafikksikkerhetskoalisjonen er dypt berørt av den enorme økningen i antall...

Transporttjeneste ANWB AutoMaatje lansert i Amstelveen

Transporttjeneste ANWB AutoMaatje lansert i Amstelveen

ANWB AutoMaatje ønsker å hjelpe folk med å holde seg mobile og aktive. Ved transporttjenesten ANWB AutoMaatje hjelper frivillige, med egen bil, mindre mobile Amstelvenere som ikke lenger kan ordne transport selv.

Den årlige aksjonen «Slå på lyset» startet

Den årlige aksjonen «Slå på lyset» startet

Nederlandske ungdommer velger i økende grad å sykle med lysene på: nesten 67 %. Nederlandske ungdommer velger i økende grad å sykle med lysene på: nesten 67 %. For en tredje …

ANWB mener at særavgiftsreduksjonen bør fortsette

ANWB mener at særavgiftsreduksjonen bør fortsette

Til tross for avgiftsreduksjonen, fortsetter høye bensinpriser å påvirke bilbruken til nederlendere. Dette fremgår av den siste medlemsmålingen fra ANWB. En fjerdedel av medlemmene gir…

BOVAG og ANWB er ennå ikke i kuppel

BOVAG og ANWB er ennå ikke i kuppel

BOVAG og ANWB slutter seg ennå ikke til paraplyorganisasjonen av kjøreskoleorganisasjoner som er under etablering. BOVAG, ANWB og fem andre organisasjoner har jobbet med denne paraplyorganisasjonen i ett år. Derimot,…

Start valget ANWB Årets Camping 2023

Start valget ANWB Årets Camping 2023

Hvilken campingplass kan kalle seg Årets campingplass 2023 neste år? ANWB annonserte nylig de nominerte. Det er nå opp til campingentusiaster å avgi sine stemmer...

Gratis feriesjekk for bil, campingvogn eller sammenleggbar tilhenger

Gratis feriesjekk for bil, campingvogn eller sammenleggbar tilhenger

Sommerferien har startet igjen i landet vårt, region Midt dro på ferie sist fredag. Region Nord og Sør tar snart også sommerferie. Mange nederlendere er allerede...

Ferie er rundt døren, svart lørdag nærmer seg

Ferie er rundt døren, svart lørdag nærmer seg

Tiden er snart inne, neste helg starter de første skoleferiene i landet vårt. Region Midt har ferie fra 9. juli til 21. august, Region Nord fra 16. til 28. juli...

Fortsett å løpe fra krise til krise sammen

Fortsett å løpe fra krise til krise sammen

Reist avstand per dag avgjør i stor grad hvilke transportformer vi velger. Selv om vi fortsatt er i bakkant av korona-pandemien, raser den neste krisen allerede. Samtidig som…