bensinpriser

Bilister kjører oftere unna uten å betale

De siste ukene har bensinstasjoner sett at flere og flere sjåfører kjører av gårde uten å betale for bensin eller diesel. SODA, en organisasjon som går etter bensintyver og misligholdere for bensinstasjoner, har mottatt mellom 350 og 375 meldinger om «gjennomkjøringer» hver uke siden begynnelsen av mars. Å være i en vanlig uke