Førerkortregler setter Nederland sine grønne ambisjoner i fare

Førerkortregler setter Nederland sine grønne ambisjoner i fare

Nye reguleringer for elektriske varebiler kan påvirke både gründere og bærekraftig omstilling. Fra 1. oktober vil det nederlandske trafikklandskapet gjennomgå en grunnleggende endring: B-førerkortet vil ikke lenger være tilstrekkelig til å...

Turbulente tider gjennomgår bærekraftig transport en radikal endring

Turbulente tider gjennomgår bærekraftig transport en radikal endring

Fra 16. til 22. september 2023 vil hele Flandern bli en smeltedigel av innovative ideer rettet mot bærekraftig transport. Handlingen dreier seg om Hoppin, en tjeneste som tilbyr ulike transportalternativer som busser.…

Sikrer CBR sikkerhet på veien eller for...

Sikrer CBR sikkerhet på veien eller for...

CBR og lignende instanser er under kritikk for å skape unødvendige hindringer på veien til førerkort, mens personalmangelen i kollektivtrafikken fortsetter å vokse. Hvis…

Helsetransportsektoren truet av sjåførmangel forårsaket av CBR

Helsetransportsektoren truet av sjåførmangel forårsaket av CBR

Det er en kompleks situasjon med mange ulike faktorer som bidrar til problemet med sjåførmangel i drosjenæringen. Helsetransportselskaper blir i økende grad rammet av kapasitetsproblemer...

I følge CBR er det nødvendig med tiltak for bedre utnyttelse av kapasitet...

I følge CBR er det nødvendig med tiltak for bedre utnyttelse av kapasitet...

I taxi har vi sett bedring og rask vekst i etterspørselen etter eksamen siden i år. Det er mye omsetning i sektoren og taxiselskaper er ivrige etter å finne nye...

Bedre estimering av kjøreferdigheter fører til mer effektiv CBR

Bedre estimering av kjøreferdigheter fører til mer effektiv CBR

Hvis du vil ta førerkortet ditt, se etter kjøreskoler med de høyeste beståtte i ditt område. Å stryke under eksamen er aldri hyggelig, men når en student stryker...

Teorieksamen for motorsykkel og moped justert per 1. juli

Teorieksamen for motorsykkel og moped justert per 1. juli

Tidligere ble det kun stilt spørsmål som kunne besvares med ja eller nei. Dette ser nå veldig annerledes ut, nå er det også flervalgsspørsmål og dragspørsmål. For mange…

CBR søker etter flere titalls sensorer over hele landet

CBR søker etter flere titalls sensorer over hele landet

En sensor er grunnlaget for trafikksikkerhet i Nederland. CBR starter en nasjonal kampanje for å rekruttere nye sensorer. I de kommende årene vil CBR ha flere...

Kampanje for å bevisstgjøre ungdom på trygg kjøring

Kampanje for å bevisstgjøre ungdom på trygg kjøring

Det er anslått at 75 til 150 mennesker dør hvert år på grunn av narkotika- og/eller alkoholbruk i trafikken. CBR er alltid opptatt med å sikre at alle er trygge...

CBR roadshow for å nå unge mennesker i trafikken

CBR roadshow for å nå unge mennesker i trafikken

Mini-roadshowet skal informere ungdom om trygg og usikker kjøreatferd. Det må tas grep for å gjøre trafikken tryggere i landet vårt. Vi har tidligere lest at det...

Mer enn 27 % prosent færre sjekket inn på offentlig transport

Mer enn 27 % prosent færre sjekket inn på offentlig transport

På en gjennomsnittlig tirsdag var innsjekkingen hyppigst mellom 8 og 9 om morgenen. I 2022 sjekket 966 millioner mennesker inn på offentlig transport. Dette er en økning i…

Narkoførere og fartsdemoner i skolebenkene

Narkoførere og fartsdemoner i skolebenkene

En viktig forutsetning for å lykkes med denne typen tiltak er håndheving og samarbeid. For å gjøre trafikken tryggere vil departementet for infrastruktur og vannforvaltning og CBR...