dato

C2000 er ikke egnet for voksende databehov

Politiet, brannvesenet, ambulansetjenesten og forsvaret (Royal Netherlands Marechaussee) bruker for øyeblikket C2000 talenettverk for sin oppdragskritiske taletilgang. De operasjonelle partene har et økende behov for tjenester som data må sendes til, for eksempel sanntidsvideo. C2000-systemet er ikke egnet for å dekke dette behovet. Den