eurostar

Eurostar spart med hjelpepakke

Eurostar har blitt reddet med en pakke med støttetiltak. Refinansieringspakken på £ 250 millioner (€ 290 millioner) består hovedsakelig av ekstra egenkapital og banklån garantert av aksjonærene: SNCF (den franske statlige jernbanekonsernet og majoritetsaksjonær i Eurostar), Patina Rail LLP (et konsortium støttet av Caisse de dépôt