KNV

Konvensjon om kvalitetsretningslinjer for pasienttransport signert

Et viktig skritt for å sikre kvaliteten på pasienttransporten. NFK undertegnet 12. mai Konvensjonen om kvalitetsretningslinjer for pasienttransport sammen med pasient- og klientorganisasjoner, transportører og helseforsikringsselskaper. Med dette har vi tatt et viktig skritt for å sikre kvaliteten på pasienttransporten. NFK, Dutch Kidney Patients Association (NVN),