Miesiąc: październik 2019

Badania ILT nad oświetleniem pojazdów bez marki E.

Inspektorat ds. Środowiska Człowieka i Transportu (ILT) przeprowadził niedawno badanie oświetlenia pojazdów u dealerów (samochodów). Badania przeprowadzono w kontekście projektu nadzoru UE w kontekście nadzoru rynku produktów drogowych i koncentrowały się w szczególności na sprzedaży lamp samochodowych do oświetlenia zewnętrznego. Wyniki badania ILT Minister Infrastruktury im

Rząd centralny sygnalizuje Andersowi Reizenowi zmniejszenie emisji CO2 o połowę

Dzisiaj trzech sekretarzy generalnych podpisuje w imieniu wszystkich ministerstw holenderskie zobowiązanie Andersa Reizena do zrównoważonej mobilności. W ten sposób rząd centralny angażuje się w ambicję, aby ruch biznesowy wszystkich urzędników służby cywilnej był bardziej zrównoważony, tak aby do 2030 r. Emisja CO2 zmniejszyła się o 50% *. Anders Reizen to koalicja pracodawców, którzy

Według Rovera podróżny jest producentem i właścicielem danych o transporcie publicznym

Rover określił swoje stanowisko do dyskusji przy okrągłym stole w Izbie Reprezentantów na temat „dostępu do danych dotyczących transportu publicznego”. Dyskusja przy okrągłym stole ma na celu zbadanie przeszkód w udostępnianiu danych i możliwych rozwiązań. Według dyrektora Freeka Bosa z Traveller Association Rover, podróżnik pozostaje właścicielem