Wcześniej dokonana inwestycja w pojazdy napędzane wodorem firmy Noot z Ede została odłożona na bok.

W swoim ostatnim orzeczeniu Sąd Apelacyjny stwierdza, że ​​gmina Haga słusznie wyklucza pojazdy napędzane wodorem z przetargów na transport grup docelowych, ponieważ nie są one wystarczająco zrównoważone. Gmina Haga ogłosiła wcześniej europejski przetarg na transport grup docelowych.

Obecny wykonawca Noot, który obecnie realizuje podobne zadanie w Hadze, wykorzystuje do części tego transportu pojazdy z napędem wodorowo-elektrycznym. W nowej dokumentacji przetargowej procedury przetargowej gmina Haga zastrzegła, że ​​przyszły wykonawca będzie korzystał wyłącznie z pojazdów akumulatorowych podczas realizacji przyszłego zamówienia, z wyjątkiem tymczasowego wyjątku dotyczącego transportu wózków inwalidzkich.

Sąd Apelacyjny potwierdza tym samym wyrok sędziego prejudycjalnego Sądu Okręgowego w Hadze z dnia 12 stycznia 2022 r. zapadły między stronami, a tym samym wcześniejszy osąd sądu. Innymi słowy, inwestycja w pojazdy napędzane wodorem firmy Noot z Ede została odłożona na bok. Pozew i apelację złożył operator, w którym Noot kupuje wodór ze stacji paliw wodorowych w Hadze.

(Tekst jest kontynuowany pod zdjęciem)
Samochody napełniane są wodorem, który zamieniany jest w energię elektryczną w pojeździe przez tzw. ogniwo paliwowe.

Wnoszący odwołanie wskazał również na a Ramy umowy na bezemisyjny transport taksówkowy w którym rząd i szereg gmin, w tym gmina, zgadzają się, że ułatwią dostęp do m.in. infrastruktury do ładowania taksówek. Gmina Haga opracowała lokalny plan działania w porozumieniu z Royal Dutch Transport (KNV). W opracowanie tego planu działania zaangażowane były lokalne firmy taksówkarskie, które zapytano o warunki konieczne do przyspieszenia przejścia na bezemisyjny transport taksówkami konsumenckimi.

Lees ook  Polityka stymulacji wodoru w mobilności

paliwa alternatywne

W marcu 2017 roku PIANOo przyjęło Kryteria Środowiskowe dla Społecznie Odpowiedzialnego Zakupu Usług Transportowych. Kryteria udzielenia zamówienia, które obejmują zalecenie dotyczące następującego kryterium udzielenia zamówienia GC3, stanowią, że ponieważ większa część pojazdów, które mają być wykorzystywane do realizacji zamówienia, jest przeznaczona do napędu na alternatywne rodzaje paliw i/lub do napędu elektrycznego, zostanie przyznana wyższa ocena. Przykładami paliw alternatywnych są CNG, bio-CNG (green gas) i biopaliwa płynne (takie jak etanol lub biodiesel). Alternatywnymi układami napędowymi mogą być układy zasilane energią elektryczną lub wodorem albo układy hybrydowe i hybrydowe typu plug-in.

Powiązane artykuły:
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail