Szerokość DVDP=

ILT zbadał różne sposoby rejestrowania danych dotyczących czasu pracy i odpoczynku do celów nadzoru.

ILT pracuje nad alternatywą dla taksówki z komputerem pokładowym (BCT) i towarzyszącymi jej kartami BCT. ILT ma to na celu usprawnienie nadzoru nad przestrzeganiem czasu pracy i odpoczynku oraz zwiększenie jego skuteczności. Wejście w życie musi nastąpić w 2024 r., a firmy taksówkowe muszą mieć dostęp do alternatyw dla BCT. 

Odpowiedzialność za podanie danych spoczywa na operatorze taksówki. Oczekuje się, że dane będą gromadzone i dostarczane na odpowiedzialność przedsiębiorcy i może to odbywać się za pośrednictwem dostawcy ICT. W praktyce w przypadku firm taksówkarskich jest to teraz obowiązkiem kierowcy, aw drugiej kolejności przedsiębiorcy. ILT podkreśla, że ​​przedsiębiorca pozostaje odpowiedzialny, nawet jeśli to kierowca (nie) wykonuje czynności. W tej chwili to kierowca zostanie teraz ukarany grzywną, ale w przypadku wariantu BCT przedsiębiorca zostanie ukarany grzywną lub sankcją.

oprogramowanie

Ponieważ taksówkarz jest zobowiązany do podania danych, taksówkarz może skorzystać z innych systemów, które niekoniecznie muszą być wbudowane w taksówkę. Daje to nowe możliwości, a zakup drogiego sprzętu w pojeździe może już nie być konieczny, ponieważ połączenia, które należy wykonać, mogą być dobrą alternatywą dla obecnego BCT, o ile spełniają warunki określone w warunkach przyłączenia.

ILT zbadał różne sposoby rejestrowania danych dotyczących czasu pracy i odpoczynku do celów nadzoru. Wybrano system, w którym firmy taksówkarskie będą same w sposób ciągły i automatyczny dostarczać dane o swoim czasie pracy i odpoczynku. Teraz kierowcy mają jedynie obowiązek zbierania tych danych za pomocą BCT. Przy ciągłym automatycznym dostarczaniu danych przedsiębiorstwo taksówkowe nie jest zobowiązane do korzystania w tym celu z określonego urządzenia (takiego jak BCT) lub specjalnej aplikacji. Firmy taksówkarskie mogą wybierz sam dla urządzenia lub aplikacji, które są sprzedawane w tym celu.

Lees ook  Brak naruszeń hałasu na lotniskach regionalnych

prywatność

Co trzeba nagrywać, bo wszystko co jest nagrywane musi być dobre i rzetelne. A co ILT robi z danymi innymi niż czas pracy i odpoczynku? Czy oni to utrzymują? Kontrola i równowaga prywatności są chronione w programie za pomocą DPIA (ocena wpływu na ochronę danych). DPIA jest sporządzana, a następnie zatwierdzana przez koordynatora ds. prywatności ILT oraz inspektora ochrony danych (FG) IenW. Zapewnia to, że przetwarzane są tylko te dane, które są niezbędne do wykonania zadania.

„Opracowanie rozwiązań dla takich problemów wzmacnia innowacyjność i siłę intelektualną tego panelu, co ma wartość dodaną. W ten sposób chcemy znaleźć rozwiązanie, które jest możliwe do wyegzekwowania, wykonalne, odporne na oszustwa i niedrogie. Dostawcy oprogramowania mogą wprowadzać innowacje dzięki środki, które mają być użyte do identyfikacji.

(Tekst jest kontynuowany pod zdjęciem)
Firmy taksówkarskie mogą same wybrać urządzenie lub aplikację, które są sprzedawane w tym celu.

„Celem nie jest uczynienie całego systemu w 100% odpornym na oszustwa. Jest to nieosiągalna ambicja. Celem jest jednak osiągnięcie jak najwyższej odporności na oszustwa, biorąc pod uwagę ramy”.

Nowy system nadzoru musi gwarantować, że ILT posiada aktualną i rzetelną informację o przestrzeganiu czasu pracy i odpoczynku. Informacje o częstotliwości dostaw i ewentualnych przerwach w niej są również przydatne dla ILT. Ponadto ILT może dodawać dane z innych źródeł do danych dostarczanych w przyszłości, takich jak systemy pomiarowe w pojazdach i inne źródła cyfrowe. Analizując te dane, ILT może lepiej skoncentrować swój nadzór na kierowcach i firmach taksówkarskich, którzy nie przestrzegają przepisów. Nadzór ILT przyczynia się tym samym do bezpiecznego transportu taksówkowego i uczciwej konkurencji na rynku taksówkowym.

Przy opracowywaniu nowego systemu ILT współpracuje między innymi z firmami taksówkarskimi i stowarzyszeniami branżowymi. W ten sposób ILT chce zapewnić, aby system działał dobrze również dla firm taksówkarskich: bezpieczny, przyjazny dla użytkownika oraz przy ograniczonych obciążeniach i kosztach administracyjnych. ILT współpracuje również z Ministerstwem Infrastruktury i Gospodarki Wodnej, dostawcami danych i innymi regulatorami.

Lees ook  ILT ma rację co do eksportu brudnych paliw

I-Imperium Tymczasowe

Kierownik projektu Willemijna Westerbeeka lubi projekty, które mają konkretny cel. Jej projekty są bardzo zróżnicowane, ponieważ teraz jest to wymiana komputerów pokładowych w taksówkach, ale wcześniej było to utworzenie portalu między wszystkimi bankami w Holandii i dziesięcioma organizacjami śledczymi (Bankdata Reference Portal) oraz czterema rejestrami edukacyjnymi . 

I-Interim Rijk służy całemu rządowi krajowemu i codziennie pracuje nad realizacją ogólnorządowych ambicji I. 

I-Interimmer Willemijn Westerbeek - fot. UBR

„Naprawdę postrzegam projekt jako swój własny projekt, czuję się również częścią organizacji, w której realizuję projekt. Jednocześnie nie zapominam, dlaczego jestem w organizacji. Uważam, że moim zadaniem jest wskazanie organizacjom do ich odpowiedzialności. Czynię ludzi częścią projektu, który już był ich. To ich odpowiedzialność, ostatecznie sama organizacja będzie za to odpowiedzialna ”.

W nadchodzących latach ILT będzie pracował nad wszystkimi komponentami technicznymi wymaganymi do odbierania i przetwarzania danych od firm taksówkarskich. ILT udostępnia informacje na ten temat dostawcom usług ICT. Na przykład mogą opracowywać produkty i usługi, takie jak aplikacje, które firmy taksówkowe mogą wykorzystywać do rejestracji i automatycznego podawania czasu pracy i odpoczynku.

Oprócz opracowania wymagań technicznych, nowy sposób pracy wymaga również zmiany prawa. Nowy system ma być dostępny w 2024 roku. Nastąpi wtedy okres przejściowy, w którym firmy taksówkarskie będą miały czas na przejście na nowy system. ILT opracowuje platformę wymiany informacji dla dostawców usług ICT.

Powiązane artykuły:
Pakiet kalendarza
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail