Szerokość DVDP=

Na przykład wiosną 2023 r. każde województwo dostarczy wojewódzki MIEK z projektami o zasięgu regionalnym.

Gabinet przewodzi pięciu nowym projektom energetycznym o znaczeniu krajowym. Nowe projekty koncentrują się głównie na lądowaniu energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych oraz dalszym rozwoju infrastruktury dla wodoru. Daje to łączną liczbę projektów w ramach Wieloletniego Programu Infrastruktury, Energii i Klimatu (MIEK) do 14 projektów.

MIEK obejmuje projekty ważne dla przyszłej infrastruktury energetycznej. Pięć nowych projektów w MIEK dotyczy lądowisk projektów Wind op Zee (za pomocą których energia elektryczna z morskich farm wiatrowych jest dostarczana do lądowej sieci elektroenergetycznej), terminali w rejonie Kanału Morza Północnego oraz Rotterdam-Moerdijk do importu i tranzytu wodoru , projekt H-vision dotyczący produkcji wodoru z gazów resztkowych oraz projekt Aramis dotyczący infrastruktury niezbędnej do transportu CO2 do miejsc składowania pod Morzem Północnym. 14 projektów w MIEK jest zatem również ważnych dla osiągnięcia celów klimatycznych.

„Poczyniono duże postępy w zakresie głównych projektów energetycznych, które mają kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej. Na przykład dzięki szybszemu wzmocnieniu sieci elektroenergetycznej, ale także rurociągów wodorowych do Niemiec i krajowej sieci przesyłowej wodoru. Terminowe ukończenie tych dużych projektów infrastruktury energetycznej jest również ważne dla naszych celów klimatycznych. Dzięki tej infrastrukturze możliwa będzie redukcja emisji o 38 megaton w 2030 r. w porównaniu z 2021 r. Dobrze jest widzieć, że projekty te postępują zgodnie z planem, pomimo złożonych okoliczności, takich jak przestrzeń azotowa i integracja przestrzenna”.

Rząd centralny, we współpracy ze wszystkimi stronami, odpowiada między innymi za umieszczanie wąskich gardeł w programie i usuwanie wąskich gardeł, dzielenie się wiedzą i wspieranie terminowych decyzji dotyczących własności, finansowania i integracji przestrzennej. Projekty w ramach MIEK wywodzą się ze strategii energetycznych sześciu holenderskich klastrów przemysłowych. 

Aby coraz bardziej łączyć podaż z popytem, ​​w nadchodzącym roku prowadzone będą prace nad dalszą rozbudową MIEK-u. Na przykład wiosną 2023 r. każde województwo dostarczy wojewódzki MIEK z projektami o zasięgu regionalnym. Oprócz projektów dla przemysłu określa to również zapotrzebowanie na energię, surowce i niezbędną infrastrukturę dla sektorów mobilności, środowiska budowlanego i rolnictwa.

Powiązane artykuły:
Gazeta kolejowa
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail