Miesiąc: listopada 2023

Większa uwaga na to, jak przepisy dotyczące taksówek mogą ograniczać mobilność

Przy około pół miliona hulajnogów w Holandii i rosnącym starzejącym się społeczeństwie problem ten jest nie tylko pilny, ale także narastający. Przepisy bezpieczeństwa w transporcie taksówkowym w Holandii stanowią niewidzialną barierę dla użytkowników hulajnogów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, popartymi protokołem Bezpieczny transport osób na wózkach inwalidzkich Społecznego Funduszu Mobilności, pasażerowie mają obowiązek