Obraz Pitana

Inwestycje w konserwację i innowacje przyczyniają się do dostępności i zrównoważonego rozwoju holenderskiej sieci transportowej.

Holandia stoi przed poważnymi wyzwaniami infrastrukturalnymi. Rząd pod przewodnictwem ministra Marka Harbersa i sekretarz stanu Vivianne Heijnen podkreślił niedawno znaczenie wzmocnienia transportu publicznego w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem głównego utrzymania istniejących połączeń. Pomimo obecnych przeszkód, takich jak problem azotu, niedobory kadrowe i rosnące koszty budowy, poczyniono postępy w realizacji różnych projektów, takich jak poszerzenie drogi N33 między Appingedam i Eemshaven oraz inwestycja w Binckhorst w Hadze.

Rząd podjął decyzję o tymczasowym wstrzymaniu realizacji 17 projektów budowy dróg i dróg wodnych oraz częściowym ponownym zainwestowaniu uwolnionych środków w główne prace konserwacyjne. Umożliwia to postęp w projektach, które w przeciwnym razie utknęłyby w martwym punkcie z powodu braku pieniędzy lub wzrostu cen. Nacisk kładziony jest na zapewnienie łatwej dostępności Holandii poprzez utrzymanie istniejącej infrastruktury, takiej jak mosty IJssel, tory fryzyjskie i śluzy na Mozie.

Inwestycje nie skupiają się tylko na większych obszarach miejskich, ale obejmują także rozwój infrastruktury w mniej zaludnionych regionach. Uwaga poświęcona poszerzeniu N33 jest bezpośrednią reakcją na parlamentarne śledztwo w sprawie wydobycia gazu ziemnego w Groningen, które pokazuje, że rząd wsłuchuje się również w konkretne obawy i potrzeby różnych regionów. Studium MIRT dotyczące tego projektu, którego zakończenie ma nastąpić w 2025 r., określi, w jaki sposób najlepiej zaprojektować drogę w ramach obowiązujących norm środowiskowych i ograniczeń budżetowych.

(Tekst jest kontynuowany pod zdjęciem)
Minister Mark Harbers i sekretarz stanu Vivianne Heijnen

W wypowiedziach ministra Marka Harbersa podkreślono potrzebę dobrej dostępności krajowej i wyzwania, jakie się z tym wiążą. Ze względu na fakt, że wiele projektów nie może zostać zrealizowanych w krótkim terminie ze względu na różne problemy, rząd opowiada się za pragmatycznym podejściem, mającym na celu generalne utrzymanie. Harbers podkreśla, że ​​pomimo niepowodzeń fundamenty holenderskiej infrastruktury muszą pozostać mocne, aby wspierać przyszłą ekspansję.

W prowincji Groningen na infrastrukturę przeznaczono 480 mln euro, z czego znaczna część przeznaczona jest na poszerzenie autostrady N33. Inwestycja ta musi sprzyjać dostępności i przepływowi portów oraz transportowi towarowemu. Oprócz tych ulepszeń fizycznych dokonuje się również inwestycji w innowacje cyfrowe, takie jak cyfrowa platforma transportu publicznego w Zelandii, z budżetem w wysokości 6 mln euro.

Lees ook  Plany infrastrukturalne dotyczące hamulców, koncentrują się na konserwacji i parkowaniu ciężarówek

Sekretarz stanu Vivianne Heijnen w swoim oświadczeniu na temat partnerstwa z Zelandią podkreśla znaczenie rozwiązań „szytych na miarę”. Zwraca ona uwagę na zasadniczą potrzebę obywateli w zakresie dostępu do podstawowych usług, niezależnie od tego, gdzie w Holandii mieszkają. Jej duma ze współpracy pokazuje, że rząd jest zaangażowany w wdrażanie praktycznych i zrównoważonych rozwiązań transportowych.

projekty

Planowane podejście do śluzy II na Kanale Wilhelmina pokazuje, że rząd nie zapomina o drogach wodnych i dostrzega wagę transportu towarowego drogą wodną. Projekt ten zwiększy wydajność większych statków, a tym samym potencjał gospodarczy regionu Tilburg. Próby z czujnikami i kamerami mające na celu zwiększenie przepustowości na stacjach kolejowych pokazują zaangażowanie w wydajność i innowacyjność. Usprawniając przepływ istniejących linii kolejowych, można optymalnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę.

Rząd uznaje kluczową rolę ruchu rowerowego w holenderskiej kulturze i mobilności, inwestując w program City Deal Cycling for Every. Celem tej umowy jest promowanie korzystania z rowerów i bezpieczeństwa rowerzystów, przyczyniając się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju i zdrowia publicznego.

Powiązane artykuły:
EVI.
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail