Obraz Pitana

Przyszłość naszej mobilności jest na Twojej karcie do głosowania. Wybory wyznaczają kurs holenderskiego ruchu i transportu.

W centrum uwagi holenderskiej polityki znajdują się wybory – kluczowy moment, w którym przyszłość kraju leży w rękach wyborców. Jednym z najczęściej omawianych tematów w tym roku jest mobilność – sektor niezbędny dla wzrostu gospodarczego i codziennego życia milionów Holendrów. Podczas gdy partie rywalizują o przychylność wyborców, ważne jest zbadanie, która partia faktycznie robi najwięcej dla naszej mobilności.

Plany mobilności największych partii znacznie się od siebie różnią, każda z nich ma własną wizję tego, jak powinna wyglądać przyszłość transportu i ruchu w Holandii. Od inwestycji w zrównoważone rozwiązania transportowe po poprawę infrastruktury – każda ze stron przedstawia unikalny pakiet środków i obietnic.

VVD, tradycyjnie postrzegana jako partia przywiązująca dużą wagę do infrastruktury i wzrostu gospodarczego, kładzie nacisk na poprawę sieci drogowej i wspieranie innowacyjnych rozwiązań transportowych. Ich plany obejmują znaczne inwestycje zarówno w rozbudowę, jak i utrzymanie autostrad, ze szczególnym naciskiem na zmniejszenie zatorów i poprawę płynności ruchu.

Z drugiej strony PvdA podkreśla potrzebę stworzenia bardziej zrównoważonego sektora mobilności. Ich propozycje skupiają się na rozbudowie sieci transportu publicznego i zachęcaniu do korzystania z alternatywnych rodzajów transportu, takich jak jazda na rowerze i jazda na napędzie elektrycznym. Podejście to ma na celu ograniczenie emisji CO2 i promowanie zdrowszego stylu życia wśród ludności.

GroenLinks idzie o krok dalej w swoich ambicjach dotyczących zmiany kierunku ekologicznej mobilności. Wzywają do radykalnej przebudowy obecnego systemu mobilności, obejmującej zdecydowane inwestycje w transport publiczny i infrastrukturę rowerową, a także ograniczenie wzrostu ruchu drogowego, szczególnie w obszarach miejskich.

D66 koncentruje się na równoważeniu wzrostu gospodarczego ze zrównoważonym rozwojem. Ich program obejmuje plany zarówno poprawy infrastruktury, jak i inwestycji w zrównoważone środki transportu. Dążą do zintegrowanego systemu mobilności, który będzie zarówno wydajny, jak i przyjazny dla środowiska.

CDA podkreśla znaczenie dostępności, szczególnie dla mieszkańców obszarów wiejskich. Koncentrują się na zapewnieniu dobrych połączeń między regionami miejskimi i wiejskimi, realizując inwestycje w drogi, transport publiczny i ścieżki rowerowe.

Chociaż partia Nowa Umowa Społeczna nie opracowała jeszcze konkretnych szczegółów swoich planów mobilności, oczekuje się skupienia się na zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązaniach transportowych. Może to obejmować wspieranie transportu elektrycznego, promowanie alternatywnych środków transportu, takich jak rower, oraz inwestowanie w zrównoważoną infrastrukturę. Zgodnie z ich ogólną wizją Nowa Umowa Społeczna podkreśla znaczenie przejrzystości i udziału obywateli w opracowywaniu polityk mobilności. 

Lees ook  Transport w godzinach szczytu bije rekordy, a transport publiczny pokonuje samochód w wyścigu miejskim
(Tekst jest kontynuowany pod zdjęciem)

Każda ze stron wnosi zatem własną wizję i podejście w odniesieniu do mobilności. Dzisiejszy wybór wyborców nie tylko przesądzi o tym, kto będzie sprawował władzę w nadchodzących latach, ale także o kierunku rozwoju sektora mobilności w Holandii. W kraju, w którym istnieje duża zależność od wydajnego transportu, te wybory stanowią kluczowy punkt zwrotny w sposobie, w jaki Holandia będzie zmierzać w przyszłość.

PVV często podkreśla znaczenie korzystania z samochodu i postrzega samochód jako kluczowy element holenderskiej mobilności. Opowiadają się za poprawą infrastruktury z korzyścią dla zmotoryzowanych, na przykład rozbudową i utrzymaniem sieci drogowej. PVV tradycyjnie sprzeciwia się podatkom drogowym i innym środkom, które uważa za kary dla kierowców. 

Partia na rzecz Zwierząt skupia się na radykalnie odmiennym podejściu do mobilności, kładąc duży nacisk na zmniejszenie wpływu na środowisko i dobrostan zwierząt. Ich propozycje obejmują środki zniechęcające do korzystania z samochodów i promujące alternatywy, takie jak jazda na rowerze, spacery i transport publiczny. Ich celem jest zmniejszenie ograniczeń prędkości i położenie dużego nacisku na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Forum na rzecz Demokracji natomiast ma bardziej tradycyjne spojrzenie na mobilność, kładąc nacisk na poprawę istniejącej sieci drogowej i wsparcie przemysłu motoryzacyjnego. Postrzegają samochód jako istotny element holenderskiej mobilności i opowiadają się za większymi inwestycjami w drogi i zmniejszeniem obciążeń podatkowych kierowców.

Partia Socjalistyczna (SP) skupia się na tym, aby transport publiczny był przystępny cenowo i dostępny dla wszystkich. Ich plany obejmują nacjonalizację transportu publicznego i zmniejszenie kosztów dla użytkowników. SP postrzega transport publiczny jako usługę publiczną, która powinna być dostępna dla każdego, niezależnie od dochodów czy miejsca zamieszkania.

Unia Chrześcijańska dąży do zrównoważonego podejścia do mobilności, z naciskiem na zrównoważony rozwój i dostępność. Opowiadają się za inwestycjami zarówno w transport publiczny, jak i sieci drogowe, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obszarów wiejskich i mniejszych gmin. Partia postrzega mobilność jako sposób na promowanie zarówno wzrostu gospodarczego, jak i spójności społecznej.

Dzisiejsze wybory oferują wyborcom szeroki wachlarz możliwości wyboru dotyczących przyszłości mobilności w Holandii. Od zrównoważonych, ekologicznych inicjatyw po wspieranie tradycyjnych metod transportu – każda ze stron przedstawia unikalną wizję, która określi kierunek holenderskiej mobilności na nadchodzące lata. To wyborcy decydują, jaki kierunek chcą dla kraju.

Lees ook  Babboe musi zaprzestać sprzedaży swoich rowerów towarowych
(Tekst jest kontynuowany pod zdjęciem)
VVD – Dilan Yeşilgöz-Zegerius

Dzięki dzisiejszym wyborom wyborcy będą mieli możliwość wyboru kierunku, który ich zdaniem najlepiej odpowiada ich potrzebom i wizji przyszłości transportu w kraju.

Partia DENK koncentruje się na mobilności włączającej, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic i społeczności, które tradycyjnie są gorzej obsługiwane przez transport publiczny. Dążą do równego dostępu do transportu dla wszystkich środowisk i podkreślają potrzebę inwestycji w transport publiczny na obszarach o niedostatecznym dostępie do transportu.

Volt Holandia, jako partia ogólnoeuropejska, Volt kładzie nacisk na poprawę połączeń międzynarodowych i zrównoważony transport. Opowiadają się za lepszymi połączeniami kolejowymi między miastami europejskimi i zachęcają do korzystania z ekologicznych opcji mobilności, takich jak samochody elektryczne i rowery.

JA21 koncentruje się na pragmatycznych rozwiązaniach problemów związanych z mobilnością, z naciskiem na wydajność i wykonalność ekonomiczną. Wspierają inwestycje zarówno w sieć drogową, jak i transport publiczny, ale krytycznie patrzą na koszty i korzyści dużych projektów infrastrukturalnych.

BIJ1 podchodzi do mobilności z perspektywy społecznej, kładąc nacisk na dostępność i równość. Ich polityka mobilności ma na celu zapewnienie dostępnych i niedrogich opcji transportu dla wszystkich grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

50PLUS koncentruje się na potrzebach osób starszych w zakresie mobilności, a polityka koncentruje się na dostępności i bezpieczeństwie. Wzywają do zapewnienia lepszych możliwości transportu publicznego dla seniorów, a także bezpieczniejszych dróg i lepszych udogodnień dla starszych pieszych i rowerzystów.

Partia Piratów ma unikalne podejście do mobilności, kładąc silny nacisk na innowacje i technologię. Opowiadają się za wykorzystaniem rozwiązań technologicznych, które sprawią, że transport będzie bardziej wydajny i zrównoważony, takich jak inicjatywy inteligentnego miasta i wsparcie pojazdów autonomicznych.

Wreszcie SGP koncentruje się na zachowaniu tradycyjnych wartości w swojej polityce mobilności, z naciskiem na utrzymanie istniejącej sieci drogowej i wsparcie sektora transportu. Krytycznie odnoszą się do inwestycji na dużą skalę w nowe projekty infrastrukturalne i opowiadają się za ostrożnym podejściem do wydatków rządowych w tym sektorze.

Powiązane artykuły:
WYSYŁKA
Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail