Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Obraz Pitana

Sędzia może wówczas nałożyć karę grzywny w wysokości od 160 do 2.000 euro i odebrać prawo jazdy na okres od ośmiu dni do pięciu lat.

Ignorowanie zamkniętych przejazdów kolejowych pozostaje poważnym problemem w Holandii i Belgii, pomimo wielu kampanii uświadamiających i związanych z tym wyraźnych zagrożeń. Ostatnio zgłoszono kilka incydentów, w których ludzie ignorowali zamknięte bariery, co czasami miało poważne konsekwencje.

Częstotliwość takich naruszeń jest alarmująca. Pokazuje to, że pomimo wysiłków operatorów kolejowych, takich jak Infrabel, mających na celu uświadomienie opinii publicznej zagrożeń, wiele osób w dalszym ciągu ignoruje przepisy. W mediach społecznościowych często udostępnia się także informacje o zdarzeniach rowerzystów i pieszych przekraczających zamknięte przejazdy kolejowe, co podkreśla potrzebę dalszej edukacji i bardziej rygorystycznego egzekwowania przepisów.

Konsekwencje ignorowania zamkniętych przejazdów kolejowych mogą być poważne zarówno osobiście, jak i prawnie. Oprócz ryzyka obrażeń lub śmierci, takie naruszenia pociągają za sobą również istotne konsekwencje prawne. W ostatnim czasie zaostrzono kary za przekroczenie zablokowanej linii kolejowej. Naruszenia, które wcześniej były karane natychmiastową windykacją w wysokości 58 euro, obecnie podlegają karze grzywny w wysokości 116 euro. Jeżeli kara nie zostanie zapłacona, może ona wynieść 160 euro, a dalsze nieuiszczenie kary może skutkować wezwaniem do zapłaty. Sędzia może wówczas nałożyć karę grzywny w wysokości od 160 do 2.000 euro i odebrać prawo jazdy na okres od ośmiu dni do pięciu lat.

(Tekst jest kontynuowany pod zdjęciem)
Przejazd kolejowy w Rhenen
Zdjęcie: © Pitane Blue – przejazd kolejowy w Rhenen

Interesujące jest uprawnienie organów BOA ProRail do nakładania kar pieniężnych – uprawnienie, które niektórzy obywatele mogą kwestionować, ale które jest niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Również w Holandii ignorowanie czerwonych świateł ostrzegawczych na przejazdach kolejowych stanowi ciągły problem, który stwarza niebezpieczne sytuacje nie tylko dla samych użytkowników dróg, ale także dla maszynistów i ruchu pociągów. Wspólnie starając się zaradzić temu lekkomyślnemu zachowaniu, ProRail i prokuratura połączyły siły i zainstalowały kamery na przejazdach kolejowych w różnych lokalizacjach. Kamery te nie są jedynie środkiem obserwacji, ale istotną częścią zaawansowanego systemu mającego na celu utrzymanie bezpieczeństwa na drogach.

Kamery spełniają podwójną funkcję: z jednej strony rejestrują kierowców, motocyklistów, rowerzystów i motorowerzystów, którzy próbują przejść przez jezdnię w czasie, gdy migają czerwone światła, a z drugiej strony działają odstraszająco na takie niebezpieczne zachowania. Kary za wykroczenia nie są łatwe: 230 euro dla kierowców i motocyklistów, 90 euro dla rowerzystów i 160 euro dla motorowerów, co podkreśla powagę naruszenia.

Działanie to wynika z konieczności zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i w ich pobliżu. Pociągi, które często poruszają się z prędkością do 140 kilometrów na godzinę, mają długą drogę hamowania i nie mogą się nagle zatrzymać. Nieoczekiwane zatrzymanie awaryjne może nie tylko wywołać strach wśród maszynistów, ale także spowodować znaczne opóźnienia w ruchu pociągów. Zaawansowany system kamer analizuje i przechowuje obrazy możliwych naruszeń, które są następnie oceniane przez specjalnych funkcjonariuszy śledczych (BOA) ProRail. Gdy tablica rejestracyjna zostanie rozpoznana, kierowca zostaje ukarany mandatem. Jednak identyfikacja pieszych i rowerzystów, którzy łamią przepisy, okazuje się trudniejsza i wymaga również nadzoru na miejscu.

Co ciekawe, uprawnienia organów BOA ProRail do nakładania kar pieniężnych są uprawnieniami, które niektórzy obywatele mogą kwestionować, ale które są niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. W pierwszych czterech miesiącach tego roku takie podejście zaowocowało już 299 zgłoszeniami za ignorowanie czerwonych świateł na przejazdach kolejowych. Statystyki te podkreślają potrzebę podjęcia takich środków oraz ciągłych wysiłków ProRail i prokuratury w celu zapewnienia bezpieczeństwa holenderskiej sieci kolejowej.

Rejestracją
Powiązane artykuły:
Powiązane artykuły:
pociąg