Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Obraz Pitana

Wolność czy bezpieczeństwo – wokół demonstracji w Holandii dotyczących mobilności pojawiają się nowe dylematy.

W czasie, gdy granice prawa do demonstracji są coraz częściej poddawane próbie, a czasem nawet przekraczane, rząd ogłasza niezależne śledztwo w sprawie adekwatności tego prawa w świetle ostatnich wydarzeń. Decyzja ta, ogłoszona przez ministrów spraw wewnętrznych i stosunków z Królestwem De Jonge oraz ministra sprawiedliwości i bezpieczeństwa Yeşilgöza, jest następstwem serii akcji protestacyjnych, które wywarły presję nie tylko na ruch drogowy, ale także na inne prawa podstawowe i bezpieczeństwo narodowe.

Prawo do protestu jest powszechnie uznawane za podstawowy filar społeczeństwa demokratycznego, jednak niedawne incydenty skłoniły do ​​ponownego rozważenia, w jaki sposób można chronić tę wolność bez uszczerbku dla innych ważnych praw. Jak podkreśla minister De Jonge: „Prawo do demonstracji jest kluczowe, ale nie daje licencji na łamanie zasad i szkodzenie innym interesom”. Dodaje, że obecna polityka pozostawia niewiele miejsca na wyważenie interesów między prawem do demonstracji a innymi prawami podstawowymi, co mogłoby podważyć poparcie dla tego prawa.

(Tekst jest kontynuowany pod zdjęciem)
Policja rozmawia z demonstrantami, podczas gdy demonstranci są zajęci klejeniem tutaj na A12.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa okupacja autostrad stwarza poważne ryzyko nie tylko dla samych protestujących, ale także dla niczego niepodejrzewających kierowców. Nagłe zatrzymanie się na autostradzie może prowadzić do wypadków, a w niektórych przypadkach do poważnych obrażeń. Ponadto takie działania mogą blokować dostęp do podstawowych usług, takich jak szpitale i pogotowie, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Minister Yeşilgöz również zwraca uwagę na potrzebę przeprowadzenia tego śledztwa, biorąc pod uwagę wzrost liczby protestów przekraczających dopuszczalne limity i wymagających nadmiernego zaangażowania policji. Działania takie odciągają zasoby od innych niezbędnych zadań policyjnych i powodują znaczne zakłócenia w społeczeństwie. Przykładami tego mogą być blokowanie autostrad, okupowanie lotnisk i niebezpieczne sytuacje spowodowane podpaleniami wzdłuż dróg. Stwarza to ryzykowne sytuacje dla kierowców i utrudnia dostęp do kluczowych usług, takich jak szpitale.

Lees ook  Raport: KiM odsłania zasłonę dotyczącą ukrytych kosztów mobilności
(Tekst jest kontynuowany pod zdjęciem)
VVD – Dilan Yeşilgöz-Zegerius

„Wolność słowa i prawo do demonstracji to ważne prawa podstawowe. Rząd stanowczo się za tym opowiada. Widzimy, że zdecydowana większość demonstracji przebiega prawidłowo, dzięki wysiłkom władz lokalnych i samych demonstrantów. W ostatnim okresie widzieliśmy. Jednak coraz więcej protestów ma miejsce tam, gdzie granice prawa są wystawiane na próbę i przekraczane. Jest to nie tylko szkodliwe, ale wymaga również dużego wysiłku ze strony funkcjonariuszy policji, którzy nie mogą wykonywać swojej ważnej pracy na osiedlach .”

Badania, które ma przeprowadzić Centrum Badań Naukowych i Danych (WODC), skupią się na demonstracjach, w których dochodzi do celowego łamania prawa oraz na sytuacjach, w których potencjalnie zagrożone są inne prawa podstawowe lub bezpieczeństwo narodowe. Ponadto zostaną przeprowadzone analizy porównawcze z innymi krajami, aby ocenić, jak radzą sobie one z takimi demonstracjami, jakie uprawnienia mają władze lokalne i krajowe w celu utrzymania porządku oraz jakie zabezpieczenia obowiązują w celu ochrony prawa do demonstracji.

Nacisk zostanie również położony na demonstracje odbywające się we wrażliwych miejscach, takich jak domy polityków lub kliniki aborcyjne, gdzie prawo do prywatności może wejść w bezpośredni konflikt z prawem do demonstracji. Ponadto zbadano, jak inne państwa radzą sobie z zagrożeniami dla bezpieczeństwa narodowego, jakie mogą wyniknąć z demonstracji.

W czasach napięć społecznych i politycznych jasne jest, że równowaga między wolnością wypowiedzi a innymi prawami podstawowymi to delikatna kwestia wymagająca stałej uwagi. Zapowiadane badania są krokiem w kierunku utrzymania przez Holandię tej równowagi, zachowując jednocześnie wierność podstawowym zasadom demokracji.

Lees ook  ILT: bezpieczeństwo lotnicze pod presją ze strony dronów
Rejestracją
Powiązane artykuły:
PAKIET STARTOWY