Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Obraz Pitana

Holendrzy tak wybrali, nadchodzi gabinet Wildersa!

Nowa ramowa umowa na lata 2024–2028, zatytułowana „Nadzieja, odwaga i duma”, opublikowana przez PVV, VVD, NSC i BBB, rzuca ambitne światło na przyszłość holenderskiej mobilności. Ten dokument polityczny obiecuje istotne zmiany i ulepszenia w różnych obszarach, od budowy nowych linii kolejowych po zwiększenie zrównoważonego rozwoju floty pojazdów. Oto analiza najważniejszych inicjatyw i ich potencjalnego wpływu na nasze codzienne doświadczenia podróżnicze.

Jednym z najbardziej rzucających się w oczy projektów jest kontynuacja budowy Lelylijn, kluczowego połączenia, które rozpocznie się w Groningen, w zależności od wykonalności technicznej. Projekt ten to nie tylko impuls dla gospodarki północnej, ale także wzmocnienie krajowej infrastruktury kolejowej, która zapewnia płynne połączenia z resztą Europy.

Międzynarodowy transport kolejowy również otrzyma impuls poprzez zmniejszenie barier dla nowych uczestników rynku. Dzięki propozycji transgranicznego transportu kolejowego łączącego pięć stacji kolejowych, w tym Hengelo, Venlo, Heerlen, Groningen i Zwolle, z międzynarodowymi liniami dużych prędkości, Holandia podejmuje kroki w kierunku bardziej zintegrowanej europejskiej sieci kolejowej.

Ponadto poprawia się dostępność obszarów wiejskich poprzez wzmocnienie transportu autobusowego między centrami wsi. Jest to ważny krok w kierunku zwiększenia dostępności obszarów wiejskich, co przyczynia się do poprawy jakości życia i lokalnej gospodarki.

(Tekst jest kontynuowany pod zdjęciem)
Frans Timmermans

Lider opozycji Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) nazywa główne porozumienie PVV, VVD, NSC i BBB „katastrofalnym dla Holandii”. „To czarny dzień”.

Bezpieczeństwo w transporcie publicznym znacznie wzrośnie dzięki rozmieszczeniu w pociągach i autobusach większej liczby funkcjonariuszy specjalnych (boa), którzy otrzymają szersze uprawnienia. Prowadzone są także eksperymenty z kamerami cielesnymi dla głównych dyrygentów, choć wprowadzane jest to na zasadzie dobrowolności.

Lees ook  Amsterdam: van der Horst przedstawia plany lepszej dostępności i dodatkowych przystanków

W odniesieniu do lotnictwa nacisk położony jest na poprawę ochrony prawnej lokalnych mieszkańców w zakresie hałasu, przy jednoczesnym utrzymaniu jakości sieci lotniska Schiphol. Przyszłość lotnictwa również wygląda bardziej ekologicznie dzięki planom dotyczącym cichszych i czystszych samolotów.

Priorytetem pozostaje utrzymanie istniejącej infrastruktury w celu utrzymania podstawowej jakości dróg, dróg wodnych i sieci transportu publicznego. Obejmuje to również przegląd 17 wstrzymanych projektów, w tym ulepszenia autostrad A1/A30 i A67, a także śluz Volkerak i Kreekrak.

Innowacyjność nie pozostaje w tyle; zrównoważony rozwój floty pojazdów będzie kontynuowany dzięki zachętom do jazdy na napędzie elektrycznym, przy czym kierowcy pojazdów elektrycznych w uczciwy sposób przyczynią się do stabilności finansowej tej polityki.

powiedział ramowa umowa wykazuje wyraźne zaangażowanie w poprawę i modernizację holenderskiej mobilności. Nadchodzące lata zapowiadają się transformacyjnie dzięki szerokiej gamie inicjatyw, które zmienią sposób, w jaki Holendrzy podróżują.

Sojusz na rzecz Mobilności widzi punkty wyjścia w przedstawionym w czwartek porozumieniu koalicyjnym w celu poprawy dostępności regionu i miasta, ale wzywa także do większych ambicji i długoterminowej wizji.

Dla Sojusz Mobilności Ta umowa to dobry początek, jeśli chodzi o ważne zadania, takie jak udostępnienie mieszkań, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury. Jednocześnie potrzeba więcej, aby uporać się z problemami. Samo utrzymanie głównej infrastruktury i sieci bazowych wymaga znacznych dodatkowych inwestycji. Według reprezentacji wiodących organizacji, jeśli chcemy także dostosować się do wzrostu liczby ludności i udostępnić mieszkania, a jednocześnie zapewnić obywatelom zrównoważoną i przystępną cenowo mobilność, potrzebujemy dodatkowej polityki, tempa i większych zasobów. 

Lees ook  Kodeks postępowania stowarzyszeń studenckich: zero tolerancji dla niewłaściwego zachowania
(Tekst jest kontynuowany pod zdjęciem)
InnoTrans

„Cieszę się, że w umowie dotyczącej głównych linii kolejowych poświęcono wiele uwagi kolei. Jest to również konieczne, ponieważ kolej oferuje rozwiązania ważnych problemów naszych czasów”.

Te plany, mile widziana przez zarządcę kolei ProRail, podkreślają zasadniczą rolę ruchu pociągów w promowaniu dostępności krajowej i stawianiu czoła bieżącym wyzwaniom społecznym.

John Voppen, dyrektor generalny ProRail, wyraził zadowolenie z istotnej roli kolei w umowie. Zdaniem Voppena takie skupienie się jest nie tylko mile widziane, ale także konieczne: „Koleje oferują rozwiązania ważnych problemów naszych czasów” – mówi Voppen. Podkreśla znaczenie włączającego podejścia, w ramach którego oprócz transportu pasażerskiego odpowiednią uwagę należy zwrócić także na kolejowy transport towarowy. Z optymizmem oczekuje współpracy między różnymi zainteresowanymi stronami, aby Holandia była dostępna i mobilna.

Rejestracją
Powiązane artykuły:
Pitane Aleksandria