Przyjazne dla wydruku, PDF i e-mail
Obraz Pitana

Wiosną 2025 roku Izba Reprezentantów zostanie poinformowana o osiągniętych wynikach Agendy Poprawy Transportu Grupy Docelowej.

Nadzór ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa transportu określonym grupom docelowym, takim jak studenci, osoby starsze i osoby niepełnosprawne. Nadzór zapewnia faktyczne przestrzeganie ustalonych norm i standardów oraz daje możliwość szybkiej interwencji w przypadku wystąpienia problemów.

Niezbędny element prawidłowej realizacji transportu grupy docelowej nadzór ze strony gminy. Odgrywa rolę w gwarantowaniu zarówno jakości usług, jak i bezpieczeństwa (społecznego) pasażerów. Priorytetem jest poprawa bezpieczeństwa socjalnego w transporcie grupy docelowej. Można tego dokonać na przykład poprzez wprowadzenie środków zwiększających bezpieczeństwo pasażerów i kierowców. Obejmuje to stosowanie kamer bezpieczeństwa w pojazdach, szkolenie kierowców w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach oraz ścisłe przestrzeganie protokołów behawioralnych. Badanie tych możliwości powinno zaowocować konkretnymi działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego.

jakość i czas podróży

Duże znaczenie ma także monitorowanie jakości obsługi i czasu podróży. Obejmuje to monitorowanie punktualności, stanu pojazdów i zadowolenia pasażerów. Regularne kontrole i audyty pozwalają ustalić, czy przewoźnicy spełniają ustalone standardy jakości. Co więcej, dostosowywanie polityki w oparciu o wyniki tych kontroli pomaga w ciągłym ulepszaniu usług.

Podczas debaty na temat transportu studentów w październiku 2022 r. poseł do parlamentu Van Baarle (DENK) złożył wniosek z prośbą o zbadanie, w jaki sposób można promować nadzór nad transportem studentów, transportem Valys i transportem Wmo.

Rada gminy pełni rolę nadzorczą nad burmistrzem i radnymi (B&W), którzy odpowiadają za realizację transportu grupy docelowej. Aby rada gminy mogła właściwie spełniać tę rolę, ważne jest, aby miała dostęp do szczegółowych i rzetelnych informacji na temat realizacji przewozów grupy docelowej. Można tego dokonać m.in. poprzez udostępnianie wyników badań satysfakcji klientów oraz przejrzyste zarządzanie umowami. W ten sposób rada gminy może skutecznie monitorować i w razie potrzeby wprowadzać korekty.

Lees ook  Policja: 800 przestępców w Holandii Północnej pod zwiększonym nadzorem

Ambicją programu usprawnień jest opracowanie systematycznych i jednolitych ram nadzoru, które mogłyby być stosowane przez wszystkie gminy. Tworzy to ogólnokrajowy system nadzoru i zapewniania jakości, który przyczynia się nie tylko do lepszej obsługi, ale także do zadowolenia i bezpieczeństwa podróżnych.

(Tekst jest kontynuowany pod zdjęciem)
Maartena van Ooijena
Zdjęcie: © Martijn Beekman – Maarten van Ooijen

Ponadto według Sekretarza Stanu ds. Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Maartena van Ooijena badana jest możliwość powołania krajowych organów nadzorczych, takich jak Inspektorat ds. Środowiska Człowieka i Transportu (ILT) oraz Instytut Wiedzy na temat Polityki Mobilności (KiM) do odgrywania roli w nadzorowaniu transportu grupy docelowej. Może to pomóc w zapewnieniu obiektywnych i niezależnych ram nadzoru, które służą interesom wszystkich zaangażowanych stron.

Ostatecznym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości i bezpiecznego transportu dla grupy docelowej poprzez ukierunkowane i skuteczne środki nadzoru, w których najważniejsze są potrzeby i prawa pasażerów. Wdrażając solidne ramy monitorowania, można szybciej wyeliminować wąskie gardła i wprowadzić ulepszenia w sposób zrównoważony.

Rejestracją
Powiązane artykuły:
Pakiet kalendarza