Mobilność

Inteligentna i zrównoważona mobilność w regionie Foodvalley

Region Foodvalley kontynuuje Porozumienie Mobilności, które zostało podpisane 30 września 2019 r. przez rządy, instytucje edukacyjne, grupy interesu i przedsiębiorców. Porozumienie zawiera porozumienia dotyczące współpracy na rzecz zrównoważonej mobilności poprzez zachęcanie do wspólnego korzystania z samochodów, wspólnych dojazdów, wspólnego korzystania z rowerów, korzystania z rowerów oraz korzystania z transportu publicznego. Region Foodvalley współpracuje