TOMP

Wydanie TOMP-API 1.4 podczas konferencji POLIS

Wiodąca europejska impreza poświęcona zrównoważonej mobilności miejskiej rozpoczyna nową odsłonę. Szeroko zakrojone badania nad istniejącymi specyfikacjami i standardami na rynku są podstawą dla grupy roboczej TOMP do wydania TOMP-API 1.4. Tymczasem TOMP API zostało wdrożone na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym