Peters

Połączenie LOM Antwerpia i LOM Ostenda-Brugia

Spółki rozwoju portów lotniczych (LOM) Antwerpia i Ostenda-Brugia łączą się. Rząd flamandzki zatwierdził to dzisiaj z inicjatywy flamandzkiej minister mobilności i robót publicznych Lydii Peeters. Obie firmy zajmujące się rozwojem portów lotniczych rozpoczęły swoją działalność 27 października 2014 roku i od pewnego czasu ściśle ze sobą współpracują. Tak funkcjonuje wykonawczy – dyrektor zarządzający

Uruchomienie centrum mobilności 1 stycznia 2022 r. Może nie być możliwe

Flamandzka minister ds. Mobilności i robót publicznych Lydia Peeters przedstawiła dziś w parlamencie flamandzkim tekst i wyjaśnienia dotyczące lokalizacji flamandzkiego centrum mobilności. W piątek, 2 kwietnia, rząd flamandzki podjął uzasadnioną decyzję o przyznaniu nagrody, po czym rozpoczął się okres oczekiwania, który nakłada ograniczenia na komunikację. 20 kwietnia 2021 roku Rada Stanu ogłosiła, że ​​jest kandydat do obsługi centrum mobilności

Przełożenie sieci tramwajowej w Antwerpii zostało przełożone

Lydia Peeters, flamandzka minister ds. Mobilności, chce wprowadzić rozporządzenie w sprawie podstawowej dostępności ze skutkiem od 1 stycznia 2022 r. W Antwerpii nowa sieć tramwajowa zostanie wstrzymana w oczekiwaniu na dodatkowe wyposażenie tramwajowe. Po wielu rozmowach ministra Peetersa z zainteresowanymi obywatelami i ruchami obywatelskimi z tramwaju nr 7 i tramwaju nr 4