przepływ pasażerów

DB wprowadza obłożenie w pociągach

Za widokami zajętości kryje się kompleksowy system zarządzania pojemnością. Oznacza to, że klienci mogą szybciej znaleźć miejsce siedzące, a transport kolejowy staje się bardziej wydajny. Cyfryzacja do tyłu: Deutsche Bahn (DB) wprowadza wyświetlanie współczynnika obciążenia w czasie rzeczywistym na pierwszych trasach w transporcie regionalnym. Informacje o wykorzystaniu wagonów są ustalane i

Regulacje dotyczące dostępności potoków pasażerskich

Obecnie informacje te są dostępne tylko na żądanie koncesjonariuszy. Dane o przepływach pasażerskich są niezbędne dla dobrego wglądu w korzystanie przez podróżnego z transportu publicznego. W ten sposób można lepiej kształtować politykę mobilności, zarówno w odniesieniu do samego transportu publicznego, jak i połączenia z innymi środkami transportu. pszczoła