przepisy

Zalecane do ubezpieczenia się podczas korzystania z drona

Zaleca się wykupienie ubezpieczenia od szkód fizycznych lub rzeczowych osób trzecich w wyniku wypadków z udziałem bezzałogowych statków powietrznych lub modeli samolotów. Sprawdź więc, czy Twoje ubezpieczenie OC obejmuje szkody spowodowane przez model samolotu. Dla prywatnych operatorów posiadających model samolotu od 20 kilogramów ubezpieczenie jest obowiązkowe na podstawie przepisów UE.

Nie jest oczywiste odstępstwo od przepisów dotyczących taksówek w poszczególnych gminach

Można argumentować, że wprowadzenie mocy prawnej i ewentualnie dodatkowych regulacji dotyczących taksówek dla gmin w celu określenia dodatkowych wymagań jakościowych dla rynku zamówień nie jest oczywiste. Ponadto nie oczekuje się, że taka regulacja będzie skuteczna. Dodatkowe wymagania jakościowe nałożone przez gminy z lokalnymi przepisami dotyczącymi taksówek