sterowniki

Problemy związane z brakiem personelu w sektorze transportu opieki zdrowotnej

Kryzys koronowy mocno odbił się na sektorze transportu opieki zdrowotnej. Jedną z konsekwencji tego było to, że pracownicy (czasem z konieczności) opuścili sektor, ponieważ wiele podróży zostało odwołanych na dłuższy czas. Teraz, gdy zapotrzebowanie na transport opieki zdrowotnej ponownie wzrosło, sektor boryka się z setkami wakatów, które są trudne do obsadzenia. To nie działa