żywotność

Sojusz na rzecz mobilności obejmuje gminy z planem punktów

oferować stronom inteligentne narzędzia do podejścia w dziedzinie mobilności The Mobility Alliance, stowarzyszenie, w którym między innymi ANWB i NS. KNV i Fietsersbond chcą zaoferować lokalnym stronom narzędzia do inteligentnego podejścia w dziedzinie mobilności z tak zwanym dziewięciopunktowym planem. Stymuluj korzystanie z transportu publicznego