ILT

Kontrole bezpiecznego transportu taksówką dla specjalnych grup docelowych

W marcu, kwietniu, maju i czerwcu 2022 r. Inspekcja Środowiska Człowieka i Transportu (ILT) przeprowadziła kontrole bezpiecznego przewozu taksówek dla specjalnych grup docelowych. W ciągu 13 dni akcji w całym kraju ILT skontrolowało 193 autobusy dla wózków inwalidzkich i 26 autobusów do przewozu studentów. Inspektorat stwierdził łącznie 30 naruszeń: dotyczyło to