Usługa pakietowa

Budbee i Instabox łączą siły

Dwie szwedzkie firmy kurierskie, Instabox i Budbee, ogłaszają zamiar połączenia się w ramach nowej spółki holdingowej; Instagram. Połączenie, podlegające szwedzkiemu Urzędowi ds. Konkurencji, tworzy nową firmę o większej sile oddziaływania, która będzie inwestować w zorientowane na konsumenta i zrównoważone usługi dostawy e-commerce na ostatnim etapie. Instabox stał się w