klimat

Rijkswaterstaat ciężko pracuje nad celami klimatycznymi

Podobnie jak wiele innych firm, Rijkswaterstaat ciężko pracuje, aby osiągnąć cel klimatyczny, jakim jest zmniejszenie emisji CO2030 o połowę do 2 r. i działa w sposób okrężny. Praca w obiegu zamkniętym oznacza pracę bez wytwarzania odpadów. Odpady są ponownie wykorzystywane, na przykład ponownie wykorzystuje się beton do budowy innej autostrady. Jeśli zużyjemy mniej surowców