Gmina

Tylko taksówki bez spalin na ringu

Amsterdam w drodze do bezemisyjnego miasta taksówek w 2025 roku! Do 2025 r. wszystkie taksówki na obwodnicy Amsterdamu będą jeździć na energię elektryczną, wodór lub energię słoneczną. Ta ambicja została zapisana w nowych umowach między gminą a branżą taksówkarską. Środek przyczynia się do lepszej jakości powietrza i zmniejszenia hałasu ulicznego w Amsterdamie. Prawie całość