Podstawowa dostępność

Uruchomienie centrum mobilności 1 stycznia 2022 r. Może nie być możliwe

Flamandzka minister ds. Mobilności i robót publicznych Lydia Peeters przedstawiła dziś w parlamencie flamandzkim tekst i wyjaśnienia dotyczące lokalizacji flamandzkiego centrum mobilności. W piątek, 2 kwietnia, rząd flamandzki podjął uzasadnioną decyzję o przyznaniu nagrody, po czym rozpoczął się okres oczekiwania, który nakłada ograniczenia na komunikację. 20 kwietnia 2021 roku Rada Stanu ogłosiła, że ​​jest kandydat do obsługi centrum mobilności