Wodór

Najwyższy czas na plan delty wodoru

Shell rozwija przepompownie wodoru, ponieważ wydaje się, że coraz bliżej do wprowadzenia na dużą skalę czystych samochodów wodorowych. Działają również na szczeblu gminnym: wioska Stad aan 't Haringvliet w południowej Holandii chce całkowicie przejść na ekologiczny wodór do 2025 r., A prowincja Groningen przedstawia w dobrych nastrojach plan nowej, wolnej od gazu ziemnego przyszłości.