Wodór

Polityka stymulacji wodoru w mobilności

Pismo do parlamentu w sprawie rozpoczęcia polityki zachęt w zakresie wodoru w mobilności. Sekretarz Stanu Heijnen (IenW) poinformował Izbę Reprezentantów o rozwoju publicznych stacji tankowania wodoru w latach 2022-2025. Stymulowanie wodoru w mobilności jest jednym z celów Porozumienia Klimatycznego 1. Minister przesłał szereg raportów badawczych wraz z pismem do parlamentu.

Zrównoważone rozwiązania w mobilności na targach

Sądząc po codziennych doniesieniach, Holandia wydaje się być podzielona do szpiku kości i szuka rozwiązań. Niedobory energii i związane z nimi wzrosty cen i możliwa niepewność podaży, brak mieszkań i kryzys azotowy. Uporczywe problemy społeczne, które wpływają na całe społeczeństwo. Niemniej jednak prawodawstwo – pomyślmy o ustawie o zapewnieniu jakości –