Reflektor

Transport pasażerski drogą wodną staje się kluczowym ogniwem

Ten przełącznik mobilności wymaga współpracy między różnymi podmiotami transportu publicznego w jednym regionie. Agencja Usług Morskich i Wybrzeża (MDK) została wyznaczona przez rząd flamandzki od 2020 roku jako odpowiedzialna za transport publiczny nad wodą. „Naszym pierwszym wyzwaniem było połączenie tego fragmentarycznego krajobrazu” — mówi Thomas

Układ zbiorowy pracy pilnie potrzebny dla indeksu NEA

W końcu każdy chce mieć możliwość utrzymania swojej rodziny. Wynagrodzenie, ciągłość wypłaty w przypadku choroby i płatny czas. Podsumowując, są to główne żądania związków, które opowiadają się za nowym zbiorowym układem pracy w sektorze transportu opieki zdrowotnej i taksówek. Rozmowy charakteryzują się trudnymi negocjacjami między związkami a pracodawcami, w których:

Wygaszenie latarni okazuje się trudne

Wyłączanie oświetlenia ulicznego na obszarach wiejskich ma mniejszy wpływ niż wyłączanie światła w gęsto zaludnionych centrach, dzielnicach czy dzielnicach dworcowych. Flamandzkie gminy zostały poproszone przez operatora sieci Fluvius o wyłączanie oświetlenia ulicznego w nocy między 23:5 a XNUMX rano. Jako środek kryzysowy pozwala to gminom zaoszczędzić około jednej trzeciej