Sektorn konfronteras med giltigheten av säkerhetscertifikaten för alla BCT-kort eftersom giltigheten, som känt under lång tid, upphör den 20 mars 2020. Dessutom upphör giltigheten för förarkortet och visitkortet att gälla den 20 mars 2020.

Ett digitalt certifikat från PKI-regeringen garanterar tillförlitligheten för informationsutbyte via USB eller internet baserat på holländsk lagstiftning. Digitala certifikat är en oumbärlig länk i säker internettrafik. Det är en form för identifiering av en dator eller IT-system ombord, men har en begränsad livslängd.

Det är för dyrt att byta ut systemkort. 

Ministeriet har ännu inte utfärdat en garanti för giltigheten för dessa kort och vem som betalar för kostnaderna om de måste bytas ut före 20 mars 2020. Sektorn anser att de inte borde ansvara för dessa kostnader.

Som nämnts är kostnaderna för att byta ut systemkort (chips) höga. Enligt KNV uppgår en försiktig uppskattning till 7,7 miljoner euro, exklusive tillverkarnas kostnader. Tillverkarna har själva informerat KNV om att de kommer att överföra sina kostnader till taxiföretagen, vilket kommer att uppgå till totalt över 10 miljoner euro.

Vad är PKI-statscertifikat?

Public Key Infrastructure (PKI) för regeringen, kort sagt PKIoverheid, möjliggör pålitlig digital kommunikation inom och med den nederländska regeringen. PKIoverheid är en mycket högkvalitativ och säker infrastruktur, baserad på digitala certifikat.

PKIoverheid-certifikat är digitala certifikat som måste uppfylla regeringens krav, till exempel med avseende på utfärdande och länken till ett rotcertifikat (certifikathierarki). De är standarden för att säkra elektroniska (statliga) tjänster.

Både myndigheter och företag kan använda PKIoverheid-certifikat. Yrkesintyg är endast avsedda för yrkesverksamma med ett så kallat erkänt yrke.

Sedan mars 2018 har giltigheten för PKIoverheid-servercertifikat maximerats till två år. Alla andra typer av PKIoverheid-certifikat kommer att förbli desamma, till exempel 5 år för personliga certifikat.

Utskriftsvänlig, PDF och e-post