De parter som är anslutna till MaaS Lab har gett klarsignalen i Haag för en ny rörelse. Carrier, Mobility as a Service (MaaS) -leverantörer och plattformar har gått samman för att bygga ett öppet MaaS-ekosystem tillsammans. Tisdagen den 4 februari 2020 kommer den nya rörelsen att presentera en gemensam formulerad vision under KNVs nyårsmottagning.

MaaS Lab grundades på initiativ av Royal Dutch Transport (KNV) och är ett unikt partnerskap mellan olika marknadsaktörer som är involverade i MaaS. Utgångspunkten för de inblandade är att förhindra MaaS från att skapa ett "egosystem" där all makt ligger hos en marknadspart. Alternativet MaaS-Lab är att skapa ett öppet ekosystem med lika villkor som gynnar alla - främst resenärer.

”Vi ser skapandet av detta initiativ som ett logiskt steg mot ett integrerat mobilitetsekosystem. Med ett öppet ekosystem blir kakan större, för stora och små företag som erbjuder mobilitetstjänster. Vårt mål är att alla ska dra nytta av denna positiva utveckling. Under den kommande perioden kommer vi att diskutera specifika delar av MaaS, såsom datautbyte och kvalitet. Vi fokuserar nu på ytterligare tillväxt av MaaS Lab och förankra våra positioner med regeringar och andra intressenter, säger Bertho Eckhardt, ordförande för KNV.

De anslutna organisationerna är överens om att ett avtalssystem och en integrerad vision och strategi för MaaS möjligheter och risker i Nederländerna är nödvändiga. En gemensam formulerad vision och uppdrag som ger vägledning till de anslutna organisationernas önskemål är central. En gemensam formulerad vision kommer att presenteras under KNVs nyårsmottagning tisdagen den 4 februari 2020.

KNV har anslutit sig till den internationella MaaS Alliance

Detta offentlig-privata partnerskap arbetar för att skapa en öppen mobilitetsmarknad och ett framgångsrikt genomförande av MaaS i Europa. Med detta medlemskap vill KNV bidra aktivt till utvecklingen av MaaS i Europa.

Läs också: KNV går med i den internationella MaaS Alliance

Foto: MaaS-Lab
Utskriftsvänlig, PDF och e-post