Dela nu, den gemensamma bildelningstjänsten mellan BMW och Daimler, tas bort från marknaden i Bryssel, Firenze och London. Konceptet försvinner också i Nordamerika. Enligt en talesman för företaget är konceptet inte tillräckligt lönsamt inom dessa områden.

I ett joint venture Your Now kommer Daimler och BMW att samarbeta om mobilitetstjänster. Från och med den 1 januari 2020 överför de två biltillverkarna sina separata joint ventures för mobilitetstjänster till paraply joint venture Your Now. De olika tjänsterna och namnen reduceras till tre: Gratis nu, Dela nu och parkera nu och ladda nu.

Enligt en pressmeddelande beslutet att stoppa Share Now i Bryssel, London och Florens fattades "på grund av den låga acceptansgraden", dvs. för få människor använder tjänsten. Särskilt i Nordamerika är bristen på nödvändig infrastruktur för att stödja tekniken orsaken till beslutet att stoppa.

Beslutet att delvis avbryta Share Now är en del av en omstrukturering av mobilitetstjänsterna, med större tonvikt på lönsamheten i verksamheten. Your Now: s fem initiativ: Dela nu (bildelning), Nå nu (ruttplanerare), gratis nu (taxi), parkera nu (parkeringshjälp) och ladda nu (laddning) kommer att delas in i tre nya affärsenheter: gratis nu, dela nu och Parkera nu och ladda nu.

Läs också: 10: e företaget ansluter sig till den delade Zeeland-parkeringen

BMW München
BMW München
Utskriftsvänlig, PDF och e-post