Den befintliga farliga korsningen mellan Stoepestraat och E34 försvinner. Arbeten börjar i år vid korsningen med Expresweg. Alla exproprieringar för detta projekt har slutförts och arbetena har lagts ut på anbud. Ansökan om miljötillstånd är också under förberedelse. Den som tar Expresweg från Antwerpen till Brygge är fortfarande förvånad när man plötsligt stöter på ett trafikljus på N49. Många olyckor var nödvändiga för att fatta detta beslut, och ändå har inte alla faror passerat efter att bron i Assenede byggts. Knappt några kilometer längre, nära Boekhoute, ett distrikt Assenede, möter man nästa trafikljus och en farlig korsning. De anlag turen till två andra korsningar i Asseneed kommer mycket senare. Förra veckan inträffade den femte allvarliga olyckan på expressvägen där en förare skadades. Vägen och trafikverket (AWV) har omvandlat N49 till en motorväg i årtionden.

Våren 2019 byggdes en ny bro vid Stroomstraat i Oosteeklo. Men det gör inte N49 till en motorväg. Nästa i rad i år är Stoepestraat i Assenede. Entreprenören är nu känd och nu behöver vi bara vänta på ett startdatum. Det finns också planer för de två andra korsningarna på Assenede, Nieuwburgstraat och Oosthoek, även om det fortfarande kommer att ta ett tag.

Väg- och trafikverket har under en tid arbetat med ombyggnaden av N49 / E34 till en motorväg för att göra den regionala vägen säkrare och smidigare. Stoepestraat-projektet är ett av projekten för att genomföra omvandlingen. Projektet består av en ny bro över E34 vid Stoepestraat i Assenede, en ny anslutningsväg mellan Stoepestraat och Kanaalstraat i Zelzate och utvidgningen av den södra parallella vägen till N49 (Gavergrachtstraat). För detta ändamål arbetar Roads and VerSDkeer Agency tillsammans med Aquafin och kommunerna Assenede och Zelzate. 

inga ramper på och av

Den befintliga farliga korsningen mellan Stoepestraat och E34 kommer att försvinna, men det kommer inga ingångar och utgångar här, så det är inte längre möjligt att komma in eller lämna E34 på Stoepestraat. För ett bra utbyte med E34 bygger vi en ny anslutningsväg mellan Stoepestraat och Kanaalstraat (R4) i Zelzate. Parallellvägen söder om E34 (Gavergrachtstraat) kommer också att utvidgas. 

N49 Assenede
Utskriftsvänlig, PDF och e-post