Resenärer idag uppvisar inte samma beteende som för tio år sedan. Digitala möjligheter och upplevelser i olika miljöer har stort inflytande på resan. Detta har en stor och strukturell inverkan för mobilitetsleverantörer, och deras roll förändras därefter. Förra veckan etablerade medlemmarna i KNV-initiativet MaaS-LAB sin vision för de kommande åren och arbetsgruppen fick det nya namnet Maas-NL. Arbetsgruppen är ett samarbete mellan marknadspartier som möjliggör mobilitet som en tjänst i Nederländerna. Professionella marknadspartier som kan konkurrera med varandra i tillhandahållandet av tjänster till resenärer, men som också kan förstärka varandra och också har ett gemensamt intresse av att vidareutveckla sina tjänster på denna dynamiska marknad.

MaaS-NL agerar som en diskussionspartner på uppdrag av sina medlemmar gentemot intressenter och regeringar och förbereder positioner för att skapa rätt förutsättningar och ta bort hindren för utvecklingen av MaaS i Nederländerna samt lika villkor för alla inblandade. MaaS-NL erbjuder medlemmar en plattform för nätverks- och kunskapsdelning med anordnande av evenemang och möten och aktivt engagemang i andra relevanta organisationer som MaaS Alliance, Data Sharing Coalition och indirekt VNO-NCW.

MaaS är en tjänst inom passagerarmobilitet, där tjänsten består av att erbjuda en onlineplattform med alternativ för att söka efter, jämföra, eventuellt boka och betala för olika typer av mobilitetstjänster, baserat på nuvarande och för dem resenärens relevant information om dessa tjänster.

Kunskapsinstitutet för mobilitetspolitik (KiM) Tweeta

MaaS-NL är ett partnerskap mellan professionella marknadspartier som möjliggör mobilitet som en tjänst i Nederländerna. Bland de permanenta medlemmarna i MaaS-NL hittar vi de största partnerna inom mobilitet som ANWB, 9292, Arriva, Bovag, GVB, HTM, Pitane Mobility, NS, RET, RAI association, Transdev, Translink, ING, Felyx och Keolis Nederland. Slutsatsen är att ett nytt tänkesätt behövs för ett integrerat mobilitetssystem som helhet där resenären är central. MaaS-NL och dess medlemmar kan inte förverkliga denna övergång på egen hand och diskuterar gärna detta med de andra intressenterna.

För regeringar innebär det nya möjligheter att effektivisera fördelningen av knappt, begränsat offentligt utrymme till rörlighet, eftergifter, tillstånd och parkeringspolicy på grundval av datadriven hantering. Optimera trafiksystemet för att bidra till sociala mål som hållbarhet, tillgänglighet, livskvalitet och inkludering. Påverka mobilitetsmönster för att uppnå politiska mål som tillgänglighet, livskvalitet och hållbarhet baserat på användningen av data med tanke på klimatanpassning och energiövergång.

skapa rätt förutsättningar för hälsosamma och optimala MaaS-tjänster
Utskriftsvänlig, PDF och e-post