För att förbereda Nederländerna för morgondagens rörlighet måste det nya skåpet bättre koppla ihop och sprida transportflödena. Det är budskapet som Bertho Eckhart, ordförande för MaaS-Lab, vill vidarebefordra till medlemmarna. En bred koalition av 25 partier i Mobility Alliance, inklusive MaaS-Lab själv, har redan kommit överens om vad mobilitetspassagen ska vara i det nya koalitionsavtalet. MaaS-Lab vill trycka på ett integrerat mobilitetssystem med öppna standarder, ett MaaS-avtalssystem och ekonomiskt stöd för marknadsaktörer att investera i den digitala övergången.

Rörlighet bör inte bara kopplas mycket mer digitalt utan också fysiskt på gatan med överföringspunkter på anpassade stationer och nya nav. Ett flexibelt mobilitetssystem kräver flexibel och rättvis prissättning och därför anpassade skatteregler. Som resenär måste du kunna göra ett rättvist val per resa hur du vill resa: med kollektivtrafik, med en delad cykel, en delad skoter eller taxi, eller med din egen bil eller kanske med alla.

MaaS Lab är ett progressivt kollektiv för morgondagens rörlighet. Mobility as a Service (MaaS) gör det möjligt att bli alltmer flexibel när man planerar en resa och väljer det transportmedel som matchar. Med MaaS kan resenärer göra olika val varje dag eller vid olika tidpunkter på dagen. Ibland en kombination av delad bil och kollektivtrafik, andra gånger kollektivtrafik eller privatbil i kombination med en (elektrisk) delad cykel. Möjligt och erbjuds av en leverantör med vilken konsumenten eller resenären gör avtal i form av ett abonnemang eller ett paket. Denna flexibilitet och valfrihet håller rörligheten tillgänglig för alla. 

Läs också: Hubert Andela säger adjö till KNV den 1 juni

Sonila Metushi (MaaS-Lab) i samtal med Özcan Akyol om MaaS under ett Pitane Mobility-möte
Utskriftsvänlig, PDF och e-post