Tillsynsmyndigheter i europeiska länder som tillämpar vägtransport måste ha utrustning för att fjärrläsa smarta färdskrivare från mitten av juli 2024. I väntan på detta testar ILT (Human Environment and Transport Inspectorate) för närvarande olika system för detta. Med detta tar ILT nästa steg för att ta itu med färdskrivarbedrägerier. Sedan juni 2019 är nya fordon som är färdskrivare utrustade med en smart färdskrivare som registrerar förarens kör- och vilotider. Befintliga lastbilar och bussar måste ha detta från december 2024. För att kunna läsa de smarta färdskrivarna på distans krävs så kallad DSRC-utrustning (Dedicated Short Range Communication). Detta gör att ILT kan bedöma färdskrivardata på väg utan att behöva stoppa fordonet.

Inspektörerna kan på distans se om registrering av kör- och vilotider kan vara bedräglig. DSRC-enheten visar till exempel om färdskrivaren registrerar körtid och om ett förarkort är aktivt. Fördelen med detta är att ILT kan välja fordon mer specifikt för en inspektion. Detta ökar chansen att gärningsmän fångas, medan ILT kan lämna förarna som följer reglerna ensamma. Som en av de första inspektionstjänsterna i Europa har ILT nu tillgång till tre av dessa system från olika tillverkare.

Inspektionen vill få erfarenhet av denna form av tillsyn 2021 och kommer att jämföra systemens egenskaper under försöksperioden. Dessutom undersöker inspektörerna vilka data som läses ut av DSRC-enheten som är relevanta för val av fordon för inspektion. ILT-tillsyn fokuserar på rättvis och säker vägtransport. ILT genomför strukturellt reglerna för kör- och vilotider, bland annat i syfte att: bekämpa illojal konkurrens inom transportsektorn, garantera förarnas säkerhet, hälsa och välbefinnande och andra trafikanters säkerhet. Om inspektörer får information om misstänkta överträdelser från DSRC-utrustningen under rättegången kommer åtgärder att vidtas. Detta rapporterar Mänsklig miljö och transportinspektion.

Läs också: Var uppmärksam på konsekvenserna av deklarationen om privat bruk

Gate 12
Utskriftsvänlig, PDF och e-post